Inštitút stredoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave v rámci 6. Poľských dní vyhlasujú súťaž pre študentov stredných a vysokých škôl na tému - Poľsko mojimi očami. 

Cieľom súťaže je podporiť záujem o Poľsko, poľský jazyk a kultúru. Do súťaže sa môžete zapojiť prostredníctvom eseje, prezentácie, komentovaného videa, výtvarnej práce či inej kreatívnej formy. 

Termín zasielania súťažných príspevkov spolu s vyplnenou prihláškou: do 4.10.2021

Dokumenty na stiahnutie: https://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/instituty-fakulty/iuass/aktuality/39745/  

Súťaž plagát
Súťaž prihláška

 

Kultúrne a turistické centrum Bardejov vás srdečne pozýva na vernisáž fotografickej výstavy poľskej autorky Alicje Przybyszowskej – SYMBOL SYSTEMU, ktorá sa bude konať dňa 24.8.2021 (utorok) o 16.30 hod. v galérii Poľsko-slovenského domu na Radničnom námestí 24 v Bardejove. Výstava potrvá do 19.9.2021.

Tešíme sa Vás! 

pozvankaVernisaz2

 

Srdečne vás pozývame na vernisáž výstavy bardejovskej autorky Anny Gunčagovej - TLKOT SRDCA, ktorá sa uskutoční 27.7.2021 (utorok) o 16:00 hod. v galérii Poľsko-slovenského domu na Radničnom námestí 24 v Bardejove. Výstava potrvá do 22.8.2021. Tešíme sa na Vás!

Anna Gunčagová pozvánka

 plagát1

 

 

Kultúrne a turistické centrum Bardejov v spolupráci so Základnou umeleckou školou Michala Vileca v Bardejove vás srdečne pozýva na výstavu záverečných prác absolventov výtvarného odboru. Výstava bude sprístupnená od 17.8.2021 v mini galérií Poľsko-slovenského domu na Radničnom námestí 24 v Bardejov. Výstava potrvá do 30.9.2021. Tešíme sa na vás! 

plagat vo absolventi 2021TAG

 

Kultúrne a turistické centrum Bardejov vás pozýva na výstavu pod názvom "Ján Pavol II. a Slovensko" Výstavu sme uplynulý týždeň otvorili, za účasti veľvyslanca Poľskej republiky Krzysztofa Strzałka a konzula Veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave Stanisława Kargula. Jedinečnú atmosféru na vernisáži vytvoril svojím hudobným sprievodom Kristián Jančošek.

Výstava vznikla v roku 2020 pri príležitosti Roku sv. Jána Pavla II. a 100. výročie jeho narodenia a zároveň aj ako pripomienka 25. výročia návštevy pápeža v Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči.
Autorkou výstavy je Prof. Dr. phil. Emília Hrabovec, prodekanka pre vedeckú činnosť, medzinárodné vzťahy a rozvoj fakulty Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Výstava fotografiami i textom mapuje pápežov vzťah k Slovensku a jeho tri návštevy. Tvorí ju osemnásť panelov a je putovná. Súčasťou výstavy je aj krátky film zachytávajúci pápeža Jána Pavla II. a jeho spätosť so Slovenskom. Výstava je sprístupnená v galérii Poľsko-slovenského domu na Radničnom námestí 24 v Bardejove a potrvá do 30.7.2021

Všetkých vás srdečne pozývame. Tešíme sa na vás! 

Plagat2

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG