Objednávky

pdfObjednávky_2015.pdf

pdfObjednávky_1-112016.pdf

pdfObjednávky_1-112016.pdf

pdfObjednávky 7-12/2018

pdfObjednávky_2019.pdf 

pdf.pngObjednavky_2017.pdf

pdfObjednávky_1-62018.pdf

pdfObjednávky 1-4/2019

pdfobjednávky_5-12-2019_1.pdf

pdf1-10-2020.pdf

pdfObjednávky_11-12-2020.pdf

pdfobjednavky_1-8_2021.pdf

pdfobjednávky.pdf

pdfObjednávky_10-1102021.pdf

pdfobjednávky_122021.pdf

pdfobjednavky_1-2-2022.pdf

pdfObjednávky_3-4_2022.pdf

pdfObjednávky_5-122022.pdf

pdfObjednávky_1-42023.pdf

pdfObjednavky_5-122023.pdf

Faktúry

pdfFaktúry_2015.pdf

pdfFaktúry_1-2016.pdf

pdf.pngFaktúry_1-32016.pdf

pdfFaktúry_2015.pdf

 pdfFaktúry_1-3.2017.pdf

 pdfFaktúry_4-112016.pdf

pdf.pngFaktury_2017.pdf

pdfFaktúry 1-6/2018

pdfFaktury 7-12/2018

pdfFaktúry 1/4 2019

pdfFaktury_2019.pdf 

pdfFaktúry_2020.pdf

pdffaktury2021.pdf

pdffaktury_82021.pdf

pdffaktúry.pdf 9-112021

pdffaktúry_122021.pdf

pdffaktury_1-2-2022.pdf

pdfFaktury_3-4_2022.pdf

pdfFaktúry_5-122022.pdf

pdfFaktúry_1-42023_1.pdf

pdfFaktury_5-122023.pdf

 

 

Zmlúvy

pdf001-zmluva_Alianz0001.pdf

pdf002-zmluva_IVES0001.pdf

 pdf003-Zmluva_AMTEL0001.pdf

pdf004-t-com0001.pdf

pdf006-zmluva_Euroaltis0001.pdf

pdf007-zmluva_Proxis0001.pdf

pdf008-zmluva_Ekobard0001.pdf

pdf009-zmluva_Datalan0001.pdf

pdf010-zmluva_ORANGE0001.pdf

 pdf011-zmluva_Bardbyt0001.pdf

pdf012-zmluva_Bardbyt_TIK0001.pdf

pdf013-zmluva_Lucia_Guthová0001.pdf

 pdf014-Zmluva_alianz_Holokaust0001.pdf

pdf017-zmluva_vsl_vodarne0001.pdf

pdf018-zmluva_plyn_cvč0001.pdf

pdf020-zmluva_VSE0001.pdf

pdf021-zmluva_T-COM0002.pdf

pdf022-ČSOB_Poistenie_CVČ0001.pdf

pdf023_-_Zmluva_Diferent.pdf

pdf024-_Zmluva_o_spolupráci_Prešovská_univerzita.pdf

pdf.png25_-Poistná_zmluva_KTC_BJ.pdf

pdf.png26_-Nájomná_zmluva_Peteja_Jozef.pdf

pdf.png027_-__QBE_poistenie_Pamätníka.pdf

pdf.png028-Zmluva_o_pripojení_Kabelko.pdf

 pdfZmluva_komis.pdf

 pdf029-Zmluva_Haliganda.pdf

pdf029_Zmluva_Haliganda.pdf

pdfZmluva_GRANT.pdf

pdf.png030 Mandatna_zmluva.pdf Vita in Suburbium

pdf.png031 Zmluva_o_dielo_Grega.pdf

pdfNájomná zmluva ABBA

 pdf.png 032 zmluva_film.pdf

pdfOsobnyudaj_zmluva.pdf

pdfDatalan dodatok k zmluve

pdfZmluva Konica

pdfTIK BJ Dodatok k zmluve

pdfZmluva PSK Prešov

pdfZmluva Proxis

pdfDodatok k zmluve 

pdfZmluva bardbyt

pdfZMLUVA PSK  Prešov

pdfZmluva_proxis.pdf

pdf13172_2021-07-22_zmluva-856-2021-opr_dotacia_katc-bj.pdf

pdfZMLUVA_O_POSKYTNUTI_DOTACIE.pdf

pdfZMLUVA_PSK_2022.pdf

pdfZmluva_HBS.pdf

pdfDarovacia_zmluva_ML.pdf

pdfZmluva_vodárne.pdf

pdfBardterm.pdf

pdfZMLUVA_VEDECKA_HRAČKA.pdf

pdfZmluva_Lesy.pdf

pdfZmluva_o_prijímaní_platobných_kariet.pdf

pdfZmluva o dotáciu PSK

 

Základné dokumenty

pdfZriaďovacia_listina.pdf

Darovacia znluva Mestské lesy

Darovacia_zmluva_BARDTERM.pdf

 

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG