Po minuloročnom veľkom záujme verejnosti sa Kultúrne a turistické centrum v Bardejove rozhodlo zorganizovať už 3. ročník predvianočnej súťaže VIANOCE UKRYTÉ V MOJOM BETLEHEME.
Táto súťaž je určená pre všetkých tých, ktorých baví kreslenie, maľovanie a rôzne iné tvorenie. Do súťaže so svojimi plošnými, alebo priestorovým prácami sa môžu zapojiť deti MŠ, žiaci ZŠ, dospelí a seniori (jednotlivci a taktiež kolektívy). Plošné práce majú byť vo formáte A4 alebo A3. Priestorové by mali tvoriť aspoň 3 postavy a maštaľka.

Všetky práce je potrebné označiť menom, priezviskom, školou, bydliskom, telefónnym číslom a doručiť do Kultúrno-turistického centra na Radničnom námestí 24 v Bardejove, od 13.11.2023 do 16.11.2023 do 16.00 hod.
Doručené súťažné práce budú súčasťou vianočnej výstavy, o ktorej Vás ešte budeme informovať. Bližšie informácie nájdete na plagáte, alebo v propozíciách súťaže. Tešíme sa na Vaše práce.

plagat

propozicie

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRAKTICKEJ OBEZITOLÓGIE (SSPO) v spolupráci s Poľsko-Slovenským domom, mestom BARDEJOV, RÚVZ Bardejov, Poliklinikou Remedium s.r.o. Bardejovské Kúpele, Fakultou verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity (FVZ SZU BA), Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP), firmami Abbott, Novo Nordisk, NUTRICIA HK, Topnatur Zdraví z přírody, Wörwag Pharma Vás pozývajú na podujatie
FITSENIOR - ZDRAVIE SRDCA A PEČENE U SENIOROV, ktoré sa bude konať v dňoch od 25.10.2023 do 27.10.2023 od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:30 hod. v priestoroch Poľsko-slovenského domu na Radničnom námestí 24.
Všetky vyšetrenia a poradenstvo sú zdarma.

Treba sa však vopred na vyšetrenie objednať na tel.č. 054/381 04 56.

A4 plagát

Srdečne vás pozývame už tú nedeľu popoludní na slávnostné ZATVÁRANIE FONTÁN a tradične aj vyhodnotenie už 10.ročníka súťaže Bardejovskí lovci perál. Zároveň sa na vás tešia Helen Doron English Bardejov, Mládež HC 46 Bardejov, JUDO CLUB Bardejov, Slovakia KMG Laser-Delta Bardejov a HBC Knights Bardejov.

Zatváranie-fontán_2023.jpg

Milé žienky, srdečne Vás pozývame na obľúbenú akciu Chlieb náš každodenný. Zoberte svojich blízkych a príďte ochutnať domáci chlebík našich šikovných žien z Bardejova i jeho okresu. Už tento piatok 20.10.2023 o 15:30hod. v Seniorcentre na Toplianskej ulici v Bardejove. Tešíme sa na Vás!

Chieb náš každodenný2

Už tento týždeň Vás Bardejovčanka Marta Vatehova - Petričková pozýva na svoju prvú výstavu obrazov pod názvom ČARO OKAMIHU. Otvorenie sa uskutoční v stredu 4.10.2023 o 16:30 hod. v Galérii Poľsko-slovenského domu na Radničnom námestí 24 v Bardejove.

Petričková pozvánka

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG