Nový mesiac marec začneme v Kultúrno-turistickom centre Bardejov, slávnostnou vernisážou výstavy, ktorá vnesie do našich priestorov, už pomaly prichádzajúcu jar.
Srdečne Vás spolu s občianskym združením Podvihorlatská paleta pozývame na vernisáž výstavy pod názvom Nech kvitnú kvety nádeje, ktorá sa uskutoční 2.3.2023 (štvrtok) o 16:00 hod. v Galérii Poľsko-slovenského domu na Radničnom námestí 24 v Bardejove.

Výstava potrvá do 24.3.2023. Tešíme sa na stretnutie s vami!

narcis pozvanka

 

narcis plagat

Od pondelka 13. marca si môžete v Poľsko-slovenskom dome na Radničnom námestí 24 v Bardejove pozrieť výstavu Život s autizmom, pod názvom „Farebný svet“. Prvý ročník tejto výstavy pripravuje OZ nevyAUTuj AUTistu v spolupráci so Základnou školou Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Vinbarg, Súkromnou strednou odbornou školou, Hviezdoslavova 11 a Kultúrnym a turistickým centrom v Bardejove.

Poslaním výstavy je priblížiť verejnosti život a výchovno-vzdelávací proces žiakov s poruchami autistického spektra a ich pohľad na svet prostredníctvom výtvarných aktivít. Práve týmto spôsobom chcú žiaci vyjadriť svoj pohľad na svet a častokrát až detailne zachytiť a stvárniť skutočnosť. Výtvarné diela vytvorili žiaci špeciálnych tried pre žiakov s autizmom Základnej školy Nám. arm. gen. L. Svobodu, Vinbarg.

Moderovaná prednáška o autizme a tejto výstave sa bude konať v dňoch: 13.3., 15.3., 17.3. od 10.00 do 10.30 hodiny. V rámci výstavy budete môcť podporiť svojím dobrovoľným príspevkom triedy pre žiakoch s autizmom zakúpením nimi vyrobených predmetov. Všetky dary budú použité na vybavenie nových potrebných miestností pre ich špecifické potreby (kuchynka, bezpodnetová miestnosť, doplnenie terapeutickej miestnosti Snoezelen, poprípade fyzioterapeutická miestnosť). Ak sa Vám však nenaskytne možnosť prísť podporiť akciu osobne, môžete tak spraviť aj darom pre združenie. Všetky potrebné informácie nájdete na www.nevyautujautistu.sk. Kúpou potrebných pomôcok sa dostaneme opäť o krok bližšie k čo najvšestrannejšiemu komplexnému osobnostnému rozvoju našich neobyčajných, no veľmi výnimočných žiakov s autizmom.

Výstava „Farebný svet“ potrvá do 31. marca a pre širokú verejnosť bude sprístupnená v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hodiny.
Tešíme sa na Vás a ĎAKUJEME!

Maľby vytvorené žiakmi špeciálnych tried pre deti s autizmom ZŠ Vinbargpng

Milé deti, milí rodičia

V sobotu 11. 2. 2023 vás všetkých pozývame na super Karneval na ľade. V týchto posledných fašiangových dňoch ho pre vás na ľadovej ploche Zimného štadióna v Bardejove pripravili hokejisti Mládež HC 46 Bardejov spolu s dráčikom Ohniváčikom, Dračicou Plamienkou a ich tímom z Kultúrno-turistického centra v Bardejove. Karneval sa uskutoční v čase od 13.30 – 15.00 hod. a všetky masky majú vstup na podujatie zdarma. Vstupné bez masky je 2,5 Eur. Pre všetkých je pripravená super zábava, korčuľovanie, športové súťaže, tombola a súťaž o najkrajšiu masku.

Príďte sa zabaviť, zašportovať si a užiť si super sobotné popoludnie. Tešíme sa na vás.

karneval na ľade

Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na komentovanú prehliadku po obnovenom Kláštore františkánov v Bardejove, dňa 8.2.2023 o 16:00 hod, ktorou bude sprevádzať kunsthistorička Mgr. Jana Ličková. Počas sprevádzania sa dozviete o jeho stavebno-historickom vývoji, ale aj o zaujímavých objavoch, ktoré sa počas rekonštrukcie kláštora objavili.

Kláštor Františkánov

"Ak nemôžeš nasýtiť sto ľudí, nasýť aspoň jedného" Matka Tereza

Kultúrne a turistické centrum Bardejov v spolupráci s Mary´s Meals Slovensko a autori Vasiľ Hudák a klienti KOR-GYM Hertník pozývajú na vernisáž charitatívnej výstavy pod názvom UMENIE, KTORÉ NASÝTI TELO AJ DUŠU, ktorá sa uskutoční 1.2.2023 (streda) o 16:30 hod. v Galérii Poľsko-slovenského domu na Radničnom námestí 24.

Výstava je spojená s predajom vybraných obrazov. Kúpou obrazu v hodnote 18,30€, nasýtite jedno dieťa na celý školský rok.

Organizáciu Mary´s Meals tvoria dobrovoľníci v rôznych krajinách, ktorí sa malými skutkami lásky snažia nasýtiť deti z najchudobnejších krajín sveta.
https://marysmeals.sk/

Výstava potrvá do 28.2.2023.

mary meals pozvanka

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG