SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRAKTICKEJ OBEZITOLÓGIE (SSPO) v spolupráci s Poľsko-Slovenským domom, mestom BARDEJOV, RÚVZ Bardejov, Poliklinikou Remedium s.r.o. Bardejovské Kúpele, Fakultou verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity (FVZ SZU BA), Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP), firmami Abbott, Novo Nordisk, NUTRICIA HK, Topnatur Zdraví z přírody, Wörwag Pharma Vás pozývajú na podujatie
FITSENIOR - ZDRAVIE SRDCA A PEČENE U SENIOROV, ktoré sa bude konať v dňoch od 25.10.2023 do 27.10.2023 od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:30 hod. v priestoroch Poľsko-slovenského domu na Radničnom námestí 24.
Všetky vyšetrenia a poradenstvo sú zdarma.

Treba sa však vopred na vyšetrenie objednať na tel.č. 054/381 04 56.

A4 plagát

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG