Turistická informačná kancelária - mesta Bardejov
BARDEJOVSKÉ KÚPELE

Kino Žriedlo, 086 31 - Bardejovské Kúpele
Pondelok - Piatok: 08:00 - 16:00
Sobota - Nedeľa: 10:30 - 16:00 /turistická sezóna/

TELEFONICKÉ REZERVÁCIE A INFORMÁCIE:

Tel .: +421/ (0) 54/477 4477
Tel. /Fax: +421/ (0)54/474 4774 Mobil: +421 948 335 184

E-mail: info@bardejovske-kupele.sk

 

viac info: http://www.bardejovske-kupele.sk/kontakt-tik/

tikBK

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG