Ešte v októbri tohto roku vyhlásilo Kultúrno-turistické centrum v Bardejove prvý ročník zaujímavej predvianočnej súťaže pod názvom VIANOCE UKRYTÉ V MOJOM BETLEHEME. Do súťaže sa mohli zapojiť deti MŠ, žiaci ZŠ, ale aj dospelí a seniori, ktorí radi vymýšľajú a tvoria. Každý z nich si mohol vytvoriť betlehem, ktorým by chcel vytvoriť nádhernú atmosféru Vianoc podľa jeho vlastných predstáv. Veľmi milo nás prekvapil veľký záujem o túto súťaž o čom svedčí aj to, že vo všetkých kategóriách nám bolo spolu doručených 166 plošných a priestorových súťažných prác. Bolo ich teda poriadne veľa a porota v zložení Marta Augustínska, Mgr. Ján Šoltés a Ing. Marcel Tribus mala naozaj ťažké hodnotenie, lebo všetky betlehemy sú nádherné, sú vytvorené z rôznych materiálov a každý z nich je jedinečný. Po dlhom a veru aj náročnom hodnotení porota udelila 24 cien. Všetkým výhercom srdečne blahoželáme. Naša veľká vďaka patrí mestu Bardejov, ktoré nám do súťaže venovalo zaujímavé ceny a tak sme mohli oceniť viac výhercov ako sme plánovali.

Keďže nám súčasná epidemiologická situácia neumožnila vyhodnotiť našu výstavu aj za prítomnosti verejnosti, vyhodnotenie a vyhlásenie výhercov súťaže sa uskutočnilo ONLINE vo štvrtok 25.11.2021 prostredníctvom BTV a na FB Kultúrne a turistické centrum Bardejov. Vyhodnotenie bolo zároveň spojené aj s vernisážou výstavy, kde sa svojím spevom a hudbou postaral o príjemnú vianočnú atmosféru Kristián Jančošek. Veríme, že súčasná epidemiologická situácia sa čím skôr zlepší a budeme Vás môcť opäť privítať v našej galérii na tejto nádhernej výstave, ktorá u nás potrvá až do 22.12.2021.

Už teraz si ju však môžete pozrieť vo fotogalérii a na videu, ktoré nájdete na našej FB stránke Kultúrne a turistické centrum Bardejov, web stránke I Bardejov a youtube KTC BARDEJOV.

https://www.facebook.com/ktcbardejov

https://ibardejov.sk/vystava-vianoce-ukryte-v-mojom-betleheme/

https://www.youtube.com/watch?v=zkmfqhGdO-U

plagat

 

 

Od najkrajších sviatkov v roku nás delí len maličký krôčik a toto krásne predvianočné obdobie je tradične časom, kedy mnohí z nás častejšie myslia na svojich blízkych. Nie každý má však možnosť prežiť tieto nádherné sviatky spolu so svojou rodinou, lebo mnohí už nikoho blízkeho nemajú, alebo majú príbuzných, ktorí žijú vo svete ďaleko od domova.

Aby sme potešili čo najviac osamelých starkých, Kultúrno-turistické centrum sa zapojilo už štvrtý rok do celoslovenského projektu s názvom KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK. Aj v našom KTC na Radničnom námestí 24 v Bardejove je zriadené kontaktné miesto, kde môžete všetci, ktorí chcete starkých obdarovať doniesť svoje krabičky naplnené dobrotami , ale predovšetkým Vašou láskou.

Stačí pripraviť krabicu podľa pokynov na stránke kolkolasky.sk a odovzdať napr. na našom kontaktnom mieste od 19.11.2021 do 2.12.2021 v čase od 8.30-16.00 hod.. Informácie o ďalších kontaktných miestach nájdete na stránke www.kolkolasky.sk.

Vám všetkým, ktorí ste sa v minulosti zapojili, alebo sa plánujete do zbierky tento rok zapojiť už teraz ďakujeme za všetky darčeky pre našich seniorov, ktorí vďaka Vašej štedrosti a láske prežijú tieto Vianoce o niečo krajšie a veselšie.

V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať na t.č.054/3810456, 0917484003.

257315001 10159445689471352 2792604573689512149 n

Kultúrne a turistické centrum Bardejov „Poľsko-slovenský dom“ v spolupráci s Hospicom Matky Terezy sprístupnilo pre Vás pri príležitosti Svetového dňa hospicovej a paliatívnej starostlivosti dve navzájom súvisiace výstavy. V čase od 8.10. - 31.10.2021 si vo výstavných priestorov PSD môžete pozrieť výstavu fotografií: „Hospic v obrazoch“, ktorá zobrazuje hospicovú a paliatívnu starostlivosť a prácu sestier a pôrodných asistentiek prezentuje výstava Prešovského samosprávneho kraja pod názvom „Sestry PSK“.

Výstavy sú obohatené o ukážku ručných prác klientov Denného stacionára Matky Terezy, ktoré si môžete nie len pozrieť ale aj zakúpiť. Za dobrovoľný príspevok môžete potešiť seba alebo svojich blízkych a tak podporiť ich aktivity.  

Plagát Hospic JPEG

Plagát PSK png

Pripomíname vám aktuálnu výstavu pod názvom „Premeny v čase“, ktorú Kultúrne a turistické centrum Bardejov v minulosti vytvorilo s členmi skupiny Bardejov kedysi a dnes. Tento rok sme využili príležitosť 780. výročia prvej písomnej zmienky o meste Bardejov a v galérii Poľsko-slovenského domu sme nainštalovali výstavu historických fotografii, pri ktorých si návštevníci môžu pozrieť premenu Bardejova za posledných vyše 100 rokov. Okrem množstva fotografií sú súčasťou výstavy aj rôzne publikácie o Bardejove z rôznych období a pripravených je aj niekoľko propagačných videí zachytávajúcich výraznú obnovu mestskej pamiatkovej rezervácie za posledných vyše 20 rokov.

Výstavu môžete navštíviť, každý pracovný deň od 7:30 – 16:00 hod, za dodržania aktuálnych epidemiologických opatrení a potrvá do 21.11.2021.

plagat výstava 

viber image 2021 11 03 08 06 33 957

 viber image 2021 11 03 08 06 33 865

Ani sa nenazdáme a o pár mesiacov sú tu opäť Vianoce. S najkrajším sviatkom roka sa neodmysliteľne spája aj tradícia stavania betlehemu.

Pre všetkých, ktorí majú šikovné ruky, radi tvoria a udržiavajú tieto krásne vianočné tradície pripravilo Kultúrne a turistické centrum v Bardejove predvianočnú súťaž s názvom „VIANOCE UKRYTÉ V MOJOM BETLEHEME“.

Do súťaže sa so svojimi plošnými, alebo priestorovými prácami môžu zapojiť deti MŠ, žiaci ZŠ, seniori a dospelí – jednotlivci aj kolektívy. Plošné práce vo formáte min. A4, A3, alebo priestorové práce v ktorých budú min. 3 postavy a maštaľka, je potrebné riadne označiť/ meno, priezvisko, škola, bydlisko/ a doručiť do Kultúrno-turistického centra v Bardejove na Radničnom námestí 24, do 16.11.2021 do 16.00 hod.      

Doručené súťažné práce budú súčasťou vianočnej výstavy v Galérii KTC, ktorá bude verejnosti prístupná od 22.11. - 22.12.2021 /podľa platných epidemiologických opatrení/. Vystavené betlehemy si budú môcť súťažiaci zobrať 22.12.2021 popoludní.

docxpropozície_výstavy.docx

súťaž betlehemy

 

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG