Kultúrne a turistické centrum Bardejov v spolupráci so Základnou umeleckou školou Michala Vileca v Bardejove vás srdečne pozýva na výstavu záverečných prác absolventov výtvarného odboru. Výstava bude sprístupnená od 17.8.2021 v mini galérií Poľsko-slovenského domu na Radničnom námestí 24 v Bardejov. Výstava potrvá do 30.9.2021. Tešíme sa na vás! 

plagat vo absolventi 2021TAG

 

Srdečne vás pozývame na vernisáž výstavy bardejovskej autorky Anny Gunčagovej - TLKOT SRDCA, ktorá sa uskutoční 27.7.2021 (utorok) o 16:00 hod. v galérii Poľsko-slovenského domu na Radničnom námestí 24 v Bardejove. Výstava potrvá do 22.8.2021. Tešíme sa na Vás!

Anna Gunčagová pozvánka

 plagát1

 

 

Srdečne vás pozývame na výstavu prác žiakov Základnej školy Komenského 23. Výstava žiackych prác pod názvom Život v lese očami žiakov 1.A, zobrazuje detské vnímanie lesa a ich pohľad na život v ňom. Od 22.6.2021 je verejnosti sprístupnená v mini galérií Poľsko-slovenského domu na Radničnom námestí 24 v Bardejove. Výstava potrvá do 15.8.2021.

Aj napriek neustále sa zlepšujúcej pandemickej situácii vás chceme poprosiť aby ste pri vstupe do priestorov dodržali všetky hygienické opatrenia. Tešíme sa na vás! 

Zelená Ilustrácia džungle Noví študenti na univerzite Plagát 2

Kultúrne a turistické centrum Bardejov vás pozýva na výstavu pod názvom "Ján Pavol II. a Slovensko" Výstavu sme uplynulý týždeň otvorili, za účasti veľvyslanca Poľskej republiky Krzysztofa Strzałka a konzula Veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave Stanisława Kargula. Jedinečnú atmosféru na vernisáži vytvoril svojím hudobným sprievodom Kristián Jančošek.

Výstava vznikla v roku 2020 pri príležitosti Roku sv. Jána Pavla II. a 100. výročie jeho narodenia a zároveň aj ako pripomienka 25. výročia návštevy pápeža v Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči.
Autorkou výstavy je Prof. Dr. phil. Emília Hrabovec, prodekanka pre vedeckú činnosť, medzinárodné vzťahy a rozvoj fakulty Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Výstava fotografiami i textom mapuje pápežov vzťah k Slovensku a jeho tri návštevy. Tvorí ju osemnásť panelov a je putovná. Súčasťou výstavy je aj krátky film zachytávajúci pápeža Jána Pavla II. a jeho spätosť so Slovenskom. Výstava je sprístupnená v galérii Poľsko-slovenského domu na Radničnom námestí 24 v Bardejove a potrvá do 30.7.2021

Všetkých vás srdečne pozývame. Tešíme sa na vás! 

Plagat2

Kultúrne a turistické centrum Bardejov si vás dovoľuje pozvať na výstavu fotografii, ktoré stvárňujú Kráľovský zámok v Sandomierzi, múzeum ale aj samotné mesto ako historickú pamiatku. Výstava pod názvom, Kráľovský zámok v Sandomierzi, inšpirujúci prvok Pamätníka histórie, je od dnešného dňa 22.6.2021 otvorená a sprístupnená verejnosti v galérii Poľsko-slovenského domu na Radničnom námestí 24 v Bardejove a potrvá do 25.7.2021.

Prečo práve Sandomierz? Poľské mesto sa spomína v 1. písomnej zmienke o Bardejove z roku 1241 v Ipatijevskej kronike. V listine sa píše ako sa haličské knieža Daniel vracal z neúspešných pytačiek cez Bardejov a prišiel do Sandomierza. Preto sme sa rozhodli v rámci pripomenutia 780. výročia o tejto zmienke, zorganizovať o ňom výstavu. Pre záujemcov je pripravený aj film o Sandomierzi so slovenským prekladom, keďže okrem výstavy bol aj tento súčasťou projektu, ktorý naša organizácia spolu s múzeom v Sandomierzi a Šarišským múzeom realizovali v uplynulých dvoch rokoch. 

PLAKAT Zamek Sandomierz 2021

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG