Kultúrne a turistické centrum Bardejov a Integračné zariadenie KOR-GYM n.o Hertník vás pozývajú na vernisáž výstavy, ktorú pripravili pri príležitosti 30. výročia jeho zloženia. Slávnostné otvorenie sa uskutoční 3.júla 2023 (pondelok) o 16:30 hod. v Galérií Poľsko-slovenského domu na Radničnom námestí 24 v Bardejove.

Výstava bude sprístupnená verejnosti do 3.8.2023. Tešíme sa na stretnutie s vami!

pozvánka KOR GYM

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG