Už tento týždeň Vás Bardejovčanka Marta Vatehova - Petričková pozýva na svoju prvú výstavu obrazov pod názvom ČARO OKAMIHU. Otvorenie sa uskutoční v stredu 4.10.2023 o 16:30 hod. v Galérii Poľsko-slovenského domu na Radničnom námestí 24 v Bardejove.

Petričková pozvánka

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG