Turisticko informačná kancelária Bardejov

Radničné námestie 24

085 01 Bardejov

tel: 00421 54 474 003

viac info ma ich stránke: www.tik-bardejov.sk

20130919- DSC2664 Panorama

 

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG