Srdečne Vás pozývame na výstavu SHOEAST – Dizajn Československej obuvi, ktorá je u nás vystavená od  5.10.2014 a potrvá do 31.10.2014.

Projekt SHOEAST sleduje vývoj dizajnu obuvi na území Československa v rokoch 1945-1989. Je súčasťou dizertačnej práce realizovanej na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne. Práca skúma vývoj histórie dizajnu obuvi na území Československa v rokoch 1945-1989. Riešiteľom dizertačnej práce je MgA. Juraj Šuška.Organizujú zber zachovaných exponátov, ktoré budú dôkazom kvality výroby. Snahou je vytvoriť čo možno najreprezentačnejšiu zbierku obuvi a propagačných materiálov. Po ukončení projektu budú získané exponáty bezodplatne poskytnuté príslušným múzeám na území Slovenskej a Českej republiky.

Vďaka ochote a podpore jednotlivcov, sa podarilo zozbierať viac než 400 rôznych modelov obuvi.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG