Kultúrne a turistické centrum Bardejov Vás pozýva na fotografickú výstavu poľského autora Michała Piotrowskeho - Krajinky - "Nájdené v Poľsku". Výstava pozostáva z diel, ktoré sú vyhotovené špecifickou chromátovo-práškovou technikov. Výstava bude sprístupnená od 20.9.2021 v galérií Poľsko-slovenského domu na Radničnom námesti 24 v Bardejove a potrvá do 17.10.2021. Prosíme Vás aby ste pri vstupe (režim OTP) do priestorov dodržali všetky hygienické opatrenia. Tešíme sa na Vás! 

SJ plagat

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG