Inštitút stredoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave v rámci 6. Poľských dní vyhlasujú súťaž pre študentov stredných a vysokých škôl na tému - Poľsko mojimi očami. 

Cieľom súťaže je podporiť záujem o Poľsko, poľský jazyk a kultúru. Do súťaže sa môžete zapojiť prostredníctvom eseje, prezentácie, komentovaného videa, výtvarnej práce či inej kreatívnej formy. 

Termín zasielania súťažných príspevkov spolu s vyplnenou prihláškou: do 4.10.2021

Dokumenty na stiahnutie: https://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/instituty-fakulty/iuass/aktuality/39745/  

Súťaž plagát
Súťaž prihláška

 

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG