Vážená športová verejnosť,
 
Mesto Bardejov v spolupráci s Bardejovskou televíznou spoločnosťou s.r.o a Kultúrnym a turistickým centrom Bardejov pripravujú 54. ročník ankety o najúspešnejších športovcov a športových kolektívov mesta Bardejov za rok 2016. ZA účelom objektívneho posúdenia športových výkonov v jednotlivých odvetviach Vás žiadame o predloženie návrhu na formulári, ktorý si môžete stiahnuť tu:
 
 
 
 
Žiadame vás o návrh maximálne troch najlepších športovcov , troch kolektívov a po jednej nominácii v nižšie uvedených špeciálnych kategóriách:
 
- Športovec roka do 17 rokov
 
- Talent roka
 
- Športová legenda
 
- Športová hviezdička - do 7 rokov
 
 
Vyplnený nominačný formulár doručte naskenovaný emailom na adresu rene.semanisin@bardejov.sk , poštou na adresu: MsÚ Bardejov - OŠaTK, Radničné námestie č.16 alebo osobne na podateľňu msÚ v zalepenej obálke označenej heslom " Športovec roka 2016" najneskôr do 5.1.2017
 
 
Po ukončení prvej fázy posudzovania návrhov budete môcť hlasovať aj v internetovej ankete o ktorej vás budeme informovať!
 
Veľmi pekne vám vopred  ďakujeme za vaše návrhy!
 
 
 
 
S pozdravom

Ing. Marcel Tribus

riaditeľ/director

Kultúrne a turistické centrum Bardejov

Poľsko - slovenský dom

Radničné námestie č. 24

085 01 Bardejov

Tel: +421 54 788 0 222

Fax: + 421 54 788 0 223

marcel.tribus@psd.sk

www.ktcbardejov.sk , www.virtualnypsd.sk

Piatok 6.5.2016 bol už od rána venovaný deťom a tradíciám. Doobeda sa už tradične uskutočnilo stavanie detských májov, počas ktorého sa deťom predstavilo aj mláďa tučniaka, ktoré sa vyliahlo z veľkonočnej megakraslice. To minuloročné mláďatko– dráčik Ohniváčik ho pozvalo k máju do stredu námestia, kde ho už čakalo vyše 350 zvedavých detí z bardejovských materských a základných škôl. Po krátkom predstavení sa tučniačik pustil do zdobenia mája s deťmi, ktoré mali pripravené pestrofarebné stužky. Hudobný program im k tomu pripravili žiaci zo ZŠ na Wolkerovej ulici. Ozdobený máj potom v sprievode všetci spolu odniesli k fontánam.

            Počasie sa tentokrát vydarilo a tak sa zhodne s programom rozbehli poobede pri fontánach aktivity s tučniačikom a dráčikom Ohniváčikom, ktoré pripravilo Kultúrne a turistické centrum Bardejov. Deti okrem toho nosili množstvo návrhov na meno pre tučniaka, z ktorých bude vybrané v nasledujúcich týždňoch jedno internetovým hlasovaním. Pre tých najmenších hlasujúcich bolo ako cena pripravené šľapacie autíčko, ktoré venoval primátor mesta MUDr. Boris Hanuščak. K fontánam lákala aj saxofónová hudba v podaní Mariána Bukovského zo ZUŠ M.Vileca. A práve žiaci a pedagógovia tejto mestskej umeleckej školy si pripravili pre návštevníkov krásny koncert, ktorý odštartoval tradičné podujatie – Otváranie fontán, ktoré sa uskutočnilo už po štvrtýkrát. Spolumoderoval ho aj dráčik, ktorý na jeseň fontány uzamkol. Ten predstavil tučniačika verejnosti a následne s ním fontány slávnostne otvoril.   Na záver podujatia primátor mesta vylosoval z  najmenších hlasujúcich jedného výhercu, ktorým sa stal Adamko Goliáš. Ten už pri fontánach v danom momente nebol, asi už pozeral doma večerníček,  preto prosíme rodičov aby si vyzdvihli výhru u tučniačika v Poľsko-slovenskom dome osobne.  Meno pre neho sa dozvieme už v najbližších týždňoch a bude oznámené spolu z ohlásením tohtoročného 3. ročníka Bardejovských lovcov perál, ktoré nesie podtitul „Dobrodružstvá s tučniakom“.   

 DSC7886

 

20160506- DSC7982

Prechádzame na letný režim otváracích hodín v Pamätníku holokaustu. Všetci ste srdečne vítaní!

Plaque to Scale A3 FINAL for print2 no marks

Plakat o konkursie

Informujeme o možnosti štúdia poľského jazyka a kultúry v rámci bakalárskeho a magisterského stupňa programu Stredoeurópske štúdiá

na FF PU v Prešove. Je to denné štúdium zamerané na prekladateľstvo a tlmočníctvo s výukou poľského jazyka od základov v kombinácii s ďalšími predmetmi tzv. kultúrnych štúdií (história, geografia, literatúra, kultúra, preklad, interkultúrna komunikácia, manažment) a nemeckým jazykom. Výučba prebieha aj v kultúrne zmiešaných skupinách, keďže pre cudzincov je namiesto poľštiny jazykom profilácie slovenčina. V prípade otázok nás prosím kontaktujte na uvedených adresách, resp. elektronickou poštou na adrese: ivana.slivkova@unipo.sk
Viac info na webstránke: www.ses.unipo.sk

 

leták SEŠ 1

leták SEŠ 2

 

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG