Piatok 6.5.2016 bol už od rána venovaný deťom a tradíciám. Doobeda sa už tradične uskutočnilo stavanie detských májov, počas ktorého sa deťom predstavilo aj mláďa tučniaka, ktoré sa vyliahlo z veľkonočnej megakraslice. To minuloročné mláďatko– dráčik Ohniváčik ho pozvalo k máju do stredu námestia, kde ho už čakalo vyše 350 zvedavých detí z bardejovských materských a základných škôl. Po krátkom predstavení sa tučniačik pustil do zdobenia mája s deťmi, ktoré mali pripravené pestrofarebné stužky. Hudobný program im k tomu pripravili žiaci zo ZŠ na Wolkerovej ulici. Ozdobený máj potom v sprievode všetci spolu odniesli k fontánam.

            Počasie sa tentokrát vydarilo a tak sa zhodne s programom rozbehli poobede pri fontánach aktivity s tučniačikom a dráčikom Ohniváčikom, ktoré pripravilo Kultúrne a turistické centrum Bardejov. Deti okrem toho nosili množstvo návrhov na meno pre tučniaka, z ktorých bude vybrané v nasledujúcich týždňoch jedno internetovým hlasovaním. Pre tých najmenších hlasujúcich bolo ako cena pripravené šľapacie autíčko, ktoré venoval primátor mesta MUDr. Boris Hanuščak. K fontánam lákala aj saxofónová hudba v podaní Mariána Bukovského zo ZUŠ M.Vileca. A práve žiaci a pedagógovia tejto mestskej umeleckej školy si pripravili pre návštevníkov krásny koncert, ktorý odštartoval tradičné podujatie – Otváranie fontán, ktoré sa uskutočnilo už po štvrtýkrát. Spolumoderoval ho aj dráčik, ktorý na jeseň fontány uzamkol. Ten predstavil tučniačika verejnosti a následne s ním fontány slávnostne otvoril.   Na záver podujatia primátor mesta vylosoval z  najmenších hlasujúcich jedného výhercu, ktorým sa stal Adamko Goliáš. Ten už pri fontánach v danom momente nebol, asi už pozeral doma večerníček,  preto prosíme rodičov aby si vyzdvihli výhru u tučniačika v Poľsko-slovenskom dome osobne.  Meno pre neho sa dozvieme už v najbližších týždňoch a bude oznámené spolu z ohlásením tohtoročného 3. ročníka Bardejovských lovcov perál, ktoré nesie podtitul „Dobrodružstvá s tučniakom“.   

 DSC7886

 

20160506- DSC7982

Plakat o konkursie

Informujeme o možnosti štúdia poľského jazyka a kultúry v rámci bakalárskeho a magisterského stupňa programu Stredoeurópske štúdiá

na FF PU v Prešove. Je to denné štúdium zamerané na prekladateľstvo a tlmočníctvo s výukou poľského jazyka od základov v kombinácii s ďalšími predmetmi tzv. kultúrnych štúdií (história, geografia, literatúra, kultúra, preklad, interkultúrna komunikácia, manažment) a nemeckým jazykom. Výučba prebieha aj v kultúrne zmiešaných skupinách, keďže pre cudzincov je namiesto poľštiny jazykom profilácie slovenčina. V prípade otázok nás prosím kontaktujte na uvedených adresách, resp. elektronickou poštou na adrese: ivana.slivkova@unipo.sk
Viac info na webstránke: www.ses.unipo.sk

 

leták SEŠ 1

leták SEŠ 2

 

Prechádzame na letný režim otváracích hodín v Pamätníku holokaustu. Všetci ste srdečne vítaní!

Plaque to Scale A3 FINAL for print2 no marks

Mestská rozpočtová organizácia Kultúrne a turistické centrum Bardejov prevádzkuje Poľsko-slovenský dom už ôsmy rok. Počas tohto obdobia nadviazalo spoluprácu v rámci organizovania podujatí a výstav doma aj v zahraničí s desiatkami organizácií a množstvom umelcov. Skúsenosti  a kontakty z tejto spolupráce sa snaží využívať  pre propagáciu nášho krásneho mesta. Tak tomu bolo aj v prípade prvej tohtoročnej výstavy, ktorú  pod záštitou primátora mesta Bardejov– MUDr.Borisa Hanuščaka a Veľvyslanca Slovenskej republiky v Poľsku - J.E. Dušana Krištofíka pripravilo KTC Bardejov v spolupráci so Šarišským múzeom a múzeami v Poľsku. K výstave bola vydaná aj 35 stranová dvojjazyčná publikácia. Autormi výstavy a publikácie sú Marek Zalewski (texty a foto) , František Gutek (texty a preklad), Ing.Marcel Tribus ( foto a grafická úprava) a Ján Bošnovič (foto). Výstavu podporili aj Slovenská agentúra cestovného ruchu a OOCR Šariš . Prvýkrát sa výstava predstavila v Krakove. Vernisáž sa uskutočnila v piatok 8.1.2016 o 15.00 hod. v Archeologickom múzeu na ul.Senackej neďaleko Wawelu. Výstavu otvorili Jacek Gorsky - riaditeľ múzea archeológie v Krakowe a generálny konzul SR v Krakowe - Ivan Škorupa spolu so zástupcami samosprávy viceprimátorom RNDr. Marcelom Tribusom a prednostom Mestského úradu v Bardejove – Ing.Jurajom Popjakom. Prítomní boli samozrejme aj autori výstavy, ktorí výstavu predstavili. Medzi množstvom hostí bolo aj viacero zástupcov diplomatických zastúpení krajín so sídlom  v Krakove ( napr. Malta, USA, Francúzsko), ktorých obrázky nášho mesta zaujali a dúfajme, že podnietili k budúcej návšteve. Výstava v rokoch 2016-2017 na svojej púti navštívi 17 miest v Poľsku. Najbližšie sa predstaví vo februári v meste Vroclav.

 

Ing. Marcel Tribus

20160108- DSC6147

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG