V pondelok 13. marca 2023 sme otvorili prvý ročník výstavy Život s autizmom, pod názvom „Farebný svet“, ktorej hlavnou iniciátorkou bola zakladateľka občianskeho združenia nevyAUTuj AUTistu - Mgr. Michaela Tóthová v spolupráci so Základnou školou Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Vinbarg, Súkromnou strednou odbornou školou a Kultúrnym a turistickým centrom Bardejov.

Moderovanou prednáškou nám špeciálna pedagogička Emília Fedorová priblížila výchovno-vzdelávací proces žiakov s poruchami autistického spektra a poskytla aj ďalšie informácie o autizme, arteterapii ako aj študijných možnostiach na ZŠ Vinbarg. Autormi výtvarných diel sú žiaci špeciálnych tried pre žiakov s autizmom Základnej školy Nám. arm. gen. L. Svobodu, Vinbarg. V rámci výstavy môžete podporiť svojím dobrovoľným príspevkom triedy pre žiakov s autizmom zakúpením nimi vyrobených predmetov.

Veľmi pekne ďakujeme Súkromnej strednej odbornej škole za milé pohostenie, ktoré pripravili pre zúčastnených.

Ak ste sa dnes nestihli zúčastniť prednášky, tento týždeň nás čakajú ešte dve – v stredu a piatok, vždy v čase od 10:00 – 10:30 hod. v priestoroch Galérie Poľsko-slovenského domu na Radničnom námestí 24 v Bardejove.

Tešíme sa na Vás!

Viac foto: https://ibardejov.sk/farebny-svet-autistov/

20230313 DSC4668

Uplynulý piatkový večer bol v Kultúrno-turistickom centre Bardejov nabitý filmovou atmosférou plnou dobrodružstva, adrenalínu a zábavy. V rámci Medzinárodného festivalu cestovateľských a dobrodružných filmov z dielne a objektívu Expedičnej kamery sme celkovo počas večera predstavili 7 najlepších filmov sezóny z celého sveta, ale aj novinky z domácej produkcie.
Dostali sme sa na Baffinov ostrov, zistili aké je to byť nepočujúcou horolezkyňou, na bicykloch sa pozreli na hory pri Santiagu de Chile a na dva týždne sme zažili aj Švajčiarsko. Absolvovali sme netradičnú svadobnú cestu na dvoch kolesách a na záver sme sa dozvedeli viac informácií a zaujímavosti o Madagaskare i Malorke. 

Veríme, že každý návštevník si prišiel na svoje a niečo si z inšpiratívnych dokumentov aj odniesol. Pre Kultúrne a turistické centrum Bardejov je tento ročník v poradí už 16., od kedy vo svojich priestoroch premieta Medzinárodné filmové festivaly nie len v jarnej, ale aj zimnej časti. Ďakujeme za účasť a pozitívne vyjadrenia všetkým zúčastneným. Už teraz sa tešíme na ďalšie premietanie, o ktorom budeme včas informovať.

Viac foto: https://ibardejov.sk/premietanie-cestovatelskych-filmov/

20230317 20230317 170506

Včerajším dňom sme do našich priestorov vniesli, už pomaly prichádzajúcu jar. Vernisážou sme otvorili prekrásnu výstavu, pod ešte krajším názvom Nech kvitnú kvety nádeje, zobrazujúcu jeden so symbolov jari, ale aj symbol boja proti rakovine - narcis.

Liga proti rakovine bola na Slovensku založená v roku 1990 a prvý Deň narcisov usporiadala v roku 1997 v rámci Európskeho týždňa proti rakovine. V roku 2013 sa k podpore Dňa narcisov pripojilo aj občianske združenie Podvihorlatská Paleta, ktoré je hlavným autorom tejto výstavy. Zorganizovali výtvarné tvorivé dielne s názvom Nech kvitnú kvety nádeje, na ktoré prijalo pozvanie viacero onkologických pacientov ako aj osobnosti mesta i renomovaní výtvarníci z regiónu. Postupne sa k nim pridali aj výtvarníci zo zahraničia a tak vznikla kolekcia obrazov, ktorá sa vydala svojou výstavnou cestou. Počas uplynulých rokov sa uskutočnilo 17 výstav na Slovensku, v Poľsku a v Maďarsku.

Kultúrny program nám svojou hrou na gitare spríjemnil žiak ZUŠ Michala Vileca, Bardejov Radoslav Grich po vedením p. učiteľa Mgr. Branislava Meščana. Túto krásnu výstavu, plnú nádeje a jari si môžete pozrieť v priestoroch Galérie Poľsko-slovenského domu do 24.3.2023.

Viac info: https://ibardejov.sk/nech-kvitnu-kvety-nadeje/

20230302 DSC4500

20230303 DSC4521

Stalo sa už peknou tradíciou, že pred sviatkami Veľkej noci sa v Bardejove na Radničnom námestí objaví obrovské maľované vajce, ktoré každý rok púta medzi Bardejovčanmi, ale i medzi návštevníkmi nášho krásneho mesta veľkú pozornosť. Ani teraz to nebolo inak a v hniezde na Radničnom námestí sa zahalené objavilo už 23.3.2023 dopoludnia.

Obrovské mega vajce, ktoré už deväť rokov putuje po školách v Bardejove, zavítalo tento rok na Spojenú školu, Pod Papierňou. Výber školy, ktorá sa zhostila jeho výzdoby nebol vôbec náhodný. Spojená škola zo sídlom Pod Papierňou, totiž v tomto roku oslavuje šesťdesiate výročie od založenia školy a túto významnú a jubilejnú udalosť sa šikovní pedagógovia a žiaci rozhodli výtvarne preniesť aj na obrovské vajce. Dominujúcim motívom kraslice je strom, predstavujúci rozrastanie sa školskej rodiny, na ktorom dozrievajú srdiečka detí a žiakov, ako plody práce šikovných a tvorivých pedagógov. Na vajci sú dômyselne zakomponované aj symboly nášho nádherného kráľovského mesta Bardejova. Vedeniu školy, pedagógom aj žiakom ďakujeme za jeho nádhernú výzdobu, ako aj za zaujímavý tanečný program, ktorým spríjemnili sviatočnú atmosféru deviateho ročníka podujatia Bardejovské vajce. Všetkým prajeme veľa ďalších krásnych a tvorivých rokov.

Dôležitú úlohu predstaviť tohtoročnú ručne zdobenú kraslicu verejnosti, dostal opäť Dráčik Ohniváčik. Zvládol ju aj tento rok na jednotku s hviezdičkou, a tak sa Bardejov svojou mega kraslicou, zapísanou v Knihe Slovenských rekordov môže pýšiť nielen počas veľkonočných sviatkov, ale návštevníci Bardejova si ju môžu na Radničnom námestí obzrieť až do 27.4.2023. Už od prvých momentov odhalenia zaznamenalo nádherné, maľované vajce medzi ľuďmi veľký záujem. Za to, že toto tradičné podujatie Bardejovské vajce vstúpilo už do svojho deviateho ročníka sa chceme aj tento rok poďakovať firme BARDTERM s.r.o. v Bardejove, za jej príkladnú starostlivosť o megakraslicu a za jej každoročnú pomoc pri realizácii projektu, ako aj m.p. Bapos za bezpečný transport.

Viac foto: https://ibardejov.sk/megakraslica-uz-po-deviatykrat/

20230324 102820

Kto chce, hľadá spôsob – asi tak by sa dal popísať prvotný impulz, ktorý viedol k myšlienke charitatívnej výstavy, za ktorou stojí p. MUDr. Lucia Zlatnická.

V Galérii Poľsko-slovenského domu sme v prvý februárový deň t.r., slávnostnou vernisážou otvorili výstavu pod názvom Umenie, ktoré nasýti telo aj dušu, ktorá je výsledkom láskyplnej myšlienky a skutkami lásky. Prítomnosťou na vernisáži nás poctili aj samotní autori výstavy spolu s pánom riaditeľom IZ KOR-GYM, n.o. PaedDr. Antonom Blajskom a Mgr. Vlastou Blajskovou.

Autormi obrazov výstavy sú siedmi klienti Integračného zariadenia KOR-GYM, n.o. v Hertníku – Igor Suchanič, Rudolf Kotlárik, Róbert Marcin, Vlasta Hangurová, Magdaléna Mešková, Milan Holub a Jozef Kováč. Ich výtvarné diela sú vyjadrením vnútorných pocitov a okolia, ktoré ich v tvorbe vo veľkej miere ovplyvňuje. Pri tvorbe využívajú rôzne výtvarné techniky a materiály. Ďalším autorom výstavy je aj p. Vasiľ Hudák, ktorý je aktívnym členom III. ZO JDS v Bardejove a vo svojej tvorbe sa prevažne venuje krajinomaľbe a zátišiu.

Kultúrnym programom nás sprevádzali žiačky ZUŠ M.Vileca – Laura Čušková a Adela Belejčáková pod vedením p. učiteľky Viery Germanovej a p. učiteľa Františka Palšu.

Všetkým návštevníkom veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na stretnutie s ďalšími.

Viac info: https://ibardejov.sk/kto-chce-hlada-sposob/

20230201 DSC4374

20230201 DSC4432

Poľsko - slovenský dom

Poľsko - slovenský dom

TIK Bardejov

TIK

Pamätník holokaustu

Pamätník holokaustu

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG