K 1.7.2014 prešli do správy KTC Bardejov turisticko-informáčné kancelárie:

 TIK Bardejov - Radničné námestie č.21:

20130919- DSC2664 Panorama

 

 TIK Bardejovské Kúpele - budova Kina Žriedlo:

  

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG