Už od začiatku roka 2016 prebieha v poľských mestách významná prezentačná akcia, ktorú v rámci projektu pripravilo Mesto Bardejov a Šarišské múzeum v Bardejove v spolupráci s Generálnym konzulátom SR v Krakove,  Slovenským inštitútom vo Varšave a poľskými múzeami z Tarnova, Zamošče, Glogova a Miňska Mazovieckeho. Cieľom panelovej fotografickej výstavy, ktorá má názov Bardejov – svetové dedičstvo UNESCO, je propagácia Bardejova v Poľsku ako unikátnej pamiatkovej rezervácie a významnej turistickej destinácie Slovenska. V januári videli túto výstavu návštevníci Archeologického múzea Poľského národného múzea v Krakove a reportáž z jej vernisáže odvysielala nedávno aj Bardejovská televízia.

  1. piatok 5. februára 2016 sa v priestoroch Etnografického múzea Poľského národného múzea vo Vroclave uskutočnila ďalšia vernisáž tejto výstavy. Začala sa o 18. hodine vo veľkej sále múzea, kde početných účastníkov a hostí privítal riaditeľ Poľského národného múzea vo Wroclawe Piotr Oszczanowski. Osobitne pozdravil dvoch miestnych otcov biskupov z katolíckej a evanjelickej cirkvi.  Vedúca Etnografického oddelenia tohto múzea Elžbieta Berendt potom predstavila Bardejov a zdôraznila niekoľko zásadných faktov, ktoré svedčia o výnimočnosti a význame nášho mesta a môžu výrazne zaujať poľských návštevníkov.
  2. ďalšej časti vernisáže vystúpil jeden z autorov výstavy, riaditeľ Šarišského múzea v Bardejove František Gutek, ktorý pripomenul dávne kontakty Bardejova s Poľskom a najmä Krakovom. Zdôraznil však aj skutočnosť, že dolnosliezsky región a jeho centrum Vroclav je podľa jazykovedcov  tým miestom, odkiaľ  v 13. a 14. storočí odišli sliezski Nemci, aby osídlili Bardejov a jeho okolie. Svedčí o tom podobnosť ich nárečia s kancelárskou rečou bardejovských Nemcov zachovanou v početných archívnych dokumentoch.
  3. rámci oficiálnej časti vernisáže vystúpil ďalej riaditeľ Slovenského inštitútu vo Varšave Milan Novotný, ktorý prezentovaný výstavný projekt ocenil ako významný vklad do poľsko-slovenskej kultúrnej spolupráce. V rovnakom duchu sa účastníkom prihovoril aj pracovník slovenského honorárneho konzulátu vo Vroclave Leon Susmanek.  

Vernisáž potom pokračovala vlastnou prehliadkou výstavy, ktorá je vo Vroclave prezentovaná na väčšej ploche ako v Krakove. Autori výstavy (František Gutek, Marcel Tribus a Marek Zalewski) ju aktuálne rozšírili o veľkorozmerné fotografie starého Bardejova z Poľsko-slovenského domu v Bardejove a o makety drevených chrámov západného i východného obradu z okolia Bardejova, ktoré poskytlo Šarišské múzeum v Bardejove. Návštevníci vroclavskej výstavy si tak mohli v trojrozmernej zmenšenej forme pozrieť aj ďalšie kultúrne pamiatky z okolia Bardejova, z ktorých sú niektoré zapísané aj v Zozname svetového dedičstva UNESCO (kostol v Hervartove a chrám v Ladomírovej). Pri vstupe do výstavnej siene bola pre návštevníkov pripravená kvalitná brožovaná publikácia o Bardejove s poľsko-slovenskými textami a farebnými fotografiami, ktorú v rámci projektu pripravili vyššie spomínaní autori výstavy a vo vysokom náklade vydali jej organizátori.

Výstava, nad ktorou prevzali patronát veľvyslanec Slovenskej republiky v Poľsku Dušan Krištofík a primátor Bardejova Boris Hanuščak, bude vo Vroclave inštalovaná do polovice marca a potom sa presunie do ďalšieho poľského mesta – Glogova. V Poľsku je o výstavu veľký záujem a mala by sa prezentovať až v 17 múzeách po celej krajine. Jej organizátori dúfajú, že priaznivý ohlas, ktorý mala v Krakove a Vroclave, pretrvá a Bardejov sa bude všade prezentovať v tom najlepšom svetle.

                                                                                          PhDr. František Gutek

                                                                                             Šarišské múzeum

MMK 1443

MMK 1352

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG