Dňa 27. 3. 2015 o 17:00v Poľsko-slovenskom dome, za účasti primátora mesta MUDr.Borisa Hanuščáka a personálnej riaditeľky z Bardejovských Kúpeľov Ing. Eleny Romanovej, sa
konalo slávnostné odovzdanie publikácie: BARDEJOV - OBRAZOVÝ SPRIEVODCA MESTOM
A OKOLÍM, ktorú vidala oblastná organizácia cestovného ruchu OOCR Šariš Bardejov. Primátor
mesta pokropil prvý kus tohto diela s minerálnym prameňom z Bardejovských Kúpeľov.
Ide o bohato ilustrovanú publikáciu s fotografiami, ktoré dokumentujú nielen históriu ale
aj súčasnosť starobylého slobodného kráľovského mesta Bardejov. Tento obrazový sprievodca
mestom, kúpeľami a okolím poskytne pocestnému veľa opojných pohľadov v jednom z
najmalebnejších kútov Slovenska. Odkrýva najcennejšie poklady nášho regiónu a zachytáva
nádherné pohľady na kultúrne dedičstvo a prírodne scenérie. Cieľom je čo najviac spropagovať
naše historické mesto Bardejov, nádherné Bardejovské Kúpele a okolie. Publikácia prezentuje
potenciál nášho regiónu ŠARIŠ. Je v 7 jazykových mutáciách, takže poteší nielen slovenských,
ale aj zahraničných hostí a návštevníkov a prispeje k rozvoju turizmu.
Hlavnými autormi publikácie sú Ing. Igor Bobák a Mária Bobáková. Ich kreativitu
a snahu vytvoriť čo najkrajší prezentačný materiál mesta Bardejov, Bardejovských Kúpeľov
a okolia ocenia nielen domáci ale aj zahraniční návštevníci.
Vďaka oblastnej organizácii cestovného ruchu - ŠARIŠ Bardejov a dobrej spolupráci
mesta a kúpeľov sa nám podarilo spoločne vytvoriť veľkolepé dielo, akým je tento obrazový
sprievodca. Aj touto cestou chcem poďakovať manželom Bobákovcom, spoluautorom,
fotografom, textárom, vydavateľstvu a jazykovým prekladateľom.
Ing. Radomír Jančošek
Výkonný riaditeľ OOCR Šariš-Bardejov

Clánok BN Obrazovy Sprievodca OOCR SARIS BARDEJOV

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG