V závere uplynulého týždňa boli 16.decembra v Galérii Poľsko-slovenského domu slávnostne uvedené do života dve básnické zbierky bardejovského autora Jána Nagajdu – ANJEL BEZ KRÍDEL a LOĎ BLÁZNOV. Zbierky sú v poradí desiatym a jedenástym autorovým dielom, ktoré opäť potvrdzujú, že aj dnes patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenskej poézie. Patrí medzi autorov, ktorí mali možnosť učiť sa od významného národného básnického umelca Vojtecha Mihálika.

V rámci prezentácie zazneli mnohé verše z jeho aktuálnych básnických zbierok a program príjemne dopĺňali zhudobnené texty Jána Nagajdu v podaní Jozefa Pasternáka. Prítomní sa okrem iného dozvedeli aj iné zaujímavosti z jeho umeleckého života. Krstnými otcami najnovších básnických zbierok boli výtvarníci a ilustrátori zbierok – Mikuláš Lovacký a Pavol Tarasovič.

Autorovi prajeme hlavne veľa zdravia a úspechov v ďalšej tvorbe.

Viac info: https://ibardejov.sk/slavnostne-uvedenie-do-zivota/

20221216 DSC4142

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG