Kultúrne a turistické centrum Bardejov „Poľsko-slovenský dom“ v spolupráci s Hospicom Matky Terezy sprístupnilo pre Vás pri príležitosti Svetového dňa hospicovej a paliatívnej starostlivosti dve navzájom súvisiace výstavy. V čase od 8.10. - 31.10.2021 si vo výstavných priestorov PSD môžete pozrieť výstavu fotografií: „Hospic v obrazoch“, ktorá zobrazuje hospicovú a paliatívnu starostlivosť a prácu sestier a pôrodných asistentiek prezentuje výstava Prešovského samosprávneho kraja pod názvom „Sestry PSK“.

Výstavy sú obohatené o ukážku ručných prác klientov Denného stacionára Matky Terezy, ktoré si môžete nie len pozrieť ale aj zakúpiť. Za dobrovoľný príspevok môžete potešiť seba alebo svojich blízkych a tak podporiť ich aktivity.  

Plagát Hospic JPEG

Plagát PSK png

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG