Krst knihy OOCR Šariš

Dňa 27. 3. 2015 o 17:00v Poľsko-slovenskom dome, za účasti primátora mesta MUDr.Borisa Hanuščáka a personálnej riaditeľky z Bardejovských Kúpeľov Ing. Eleny Romanovej, sa
konalo slávnostné odovzdanie publikácie: BARDEJOV - OBRAZOVÝ SPRIEVODCA MESTOM
A OKOLÍM, ktorú vidala oblastná organizácia cestovného ruchu OOCR Šariš Bardejov. Primátor
mesta pokropil prvý kus tohto diela s minerálnym prameňom z Bardejovských Kúpeľov.
Ide o bohato ilustrovanú publikáciu s fotografiami, ktoré dokumentujú nielen históriu ale
aj súčasnosť starobylého slobodného kráľovského mesta Bardejov. Tento obrazový sprievodca
mestom, kúpeľami a okolím poskytne pocestnému veľa opojných pohľadov v jednom z
najmalebnejších kútov Slovenska. Odkrýva najcennejšie poklady nášho regiónu a zachytáva
nádherné pohľady na kultúrne dedičstvo a prírodne scenérie. Cieľom je čo najviac spropagovať
naše historické mesto Bardejov, nádherné Bardejovské Kúpele a okolie. Publikácia prezentuje
potenciál nášho regiónu ŠARIŠ. Je v 7 jazykových mutáciách, takže poteší nielen slovenských,
ale aj zahraničných hostí a návštevníkov a prispeje k rozvoju turizmu.
Hlavnými autormi publikácie sú Ing. Igor Bobák a Mária Bobáková. Ich kreativitu
a snahu vytvoriť čo najkrajší prezentačný materiál mesta Bardejov, Bardejovských Kúpeľov
a okolia ocenia nielen domáci ale aj zahraniční návštevníci.
Vďaka oblastnej organizácii cestovného ruchu - ŠARIŠ Bardejov a dobrej spolupráci
mesta a kúpeľov sa nám podarilo spoločne vytvoriť veľkolepé dielo, akým je tento obrazový
sprievodca. Aj touto cestou chcem poďakovať manželom Bobákovcom, spoluautorom,
fotografom, textárom, vydavateľstvu a jazykovým prekladateľom.
Ing. Radomír Jančošek
Výkonný riaditeľ OOCR Šariš-Bardejov

Clánok BN Obrazovy Sprievodca OOCR SARIS BARDEJOV

Svetový deň sprievodcov

Pozvývame Vás na bezplatnú prehliadku mesta v rámci Svetového dňa sprievodcov cestovného ruchu:

Otvorenie kyslíkovej cesty v Bardejovských Kúpeľoch

 
V mene výkonného riaditeľa KOCR /Krajská organizácia cestovného ruchu /  Severovýchod Slovenska  v Prešove  Mgr. Martina Janoška  si Vás dovoľujeme pozvať na
 
slávnostné OTVORENIE  obnoveného turisticko-rehabilitačného chodníka “Kyslíkovej cesty” v Bardejovských Kúpeľoch, ktoré sa bude konať
 
 
 dňa  19.12.2014 / v piatok/ o 10:00 hod nad horným kúpaliskom v Bardejovských Kúpeľoch .
 
 
Tešíme sa na vašu účasť. 
 
 
S pozdravom
 
Ing. Radomír Jančošek
riaditeľ OOCR - Šariš

Obnovená „Kyslíková cesta“ v Bardejovských Kúpeľoch

 

Zdravie, pohyb, príroda a oddych – to všetko na jednom mieste. V okolí Bardejovských Kúpeľov bola zrekonštruovaná jedinečná „Kyslíková cesta“. Od jej výstavby uplynulo už 40 rokov. Až do jesene tohto roka bola veľká časť drevených atrakcií znehodnotená. Vďaka Oblastnej organizácii cestovného ruchu (OOCR) - Šariš Bardejov a Krajskej Organizácii cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska, ale aj šikovným majstrom z dielne pána Rastislava Beleja firma RASPOL, sa nám podarilo kompletne opraviť takmer úplne zničený 1 kilometer dlhý úsek. Zrekonštruované boli odpočívadlá, drevené atrakcie, informačné tabule, lavičky, koše a iné.

V piatok 19. decembra 2014 bola kyslíková cesta slávnostne uvedená do života. Stala sa tak ďalšou atrakciou regiónu ŠARIŠ. Na oficiálnom prestrihnutí pásky sa zúčastnil pán primátor MUDr. Boris Hanuščák, technický riaditeľ Bardejovských Kúpeľov a.s. pán Jozef Bača a riaditeľ KOCR Prešov Mgr. Martin Janoško.

Technická náročnosť Kyslíkovej cesty je stanovená tak, aby jednotlivé cvičenia na stanovištiach boli v súlade s indikáciami, ktoré sa v Bardejovských Kúpeľoch liečia. Ponúka štrnásť stanovíšť s drevenými prekážkami, odpočívadlami, informačnými tabuľami a lavičkami. Cvičebné prvky sú navrhnuté tak, aby sa striedali a precvičili rôzne časti tela. Na svoje si príde každý návštevník, pretože majú rozličnú náročnosť. Tabule motivujúce k cvičeniu si zachovali svoj pôvodný ráz. Sú napísané svojským štýlom, celý projekt je spojením pôvodnej podoby a súčasnej rekonštrukcie.

Práce na budovaní kyslíkovej dráhy prebiehali od októbra do konca novembra. Celkový objem financií, ktorý putoval na rekonštrukciu kyslíkovej trasy, predstavuje sumu 9 800,- €. Firma realizujúca rekonštrukciu bola vybraná na základe verejného obstarávania.

Z kyslíkovej cesty sa teší aj primátor Bardejova Boris Hanuščák: "Je výbornou správou, že v našom meste a kúpeľoch máme obnovenú atrakciu, ktorá má veľký potenciál pre turistov a návštevníkov nášho regiónu Šariš, ale aj domácich obyvateľov."

Kyslíková cesta spája príjemnú prechádzku s cvičením, ktoré môže byť rehabilitujúce alebo aj posilňujúce. Cviky sa striedajú, zamerané sú na rôzne časti tela, majú rozličnú náročnosť. Ako prví si na obnovenej atraktívnej trase s prekážkami zacvičili: študentka Nikola Hnatková so spolužiakom Martinom Baranom z Gymnázia, Slovenská 5, Bardejov.

V lesoch, kde sa kedysi prechádzala aj slávna Sissy (v kúpeľoch strávila tri týždne v roku 1895), si dnes môže zacvičiť ktokoľvek – turisti, kúpeľní hostia ale aj domáci.

Preto neváhajte, spojte príjemnú prechádzku s cvičením a pobytom v prírode v našich krásnych kúpeľoch.

Ing. Radomír Jančošek

výkonný riaditeľ OOCR - Šariš

TIK_Bardejovské_Kúpele

 

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

webdesign Webdesign, tvorba web stránok