Pamätník holokaustu v Bardejove, susediaci so Židovským suburbiom, vznikol ako posvätné miesto pripomínajúce úctu voči jednotlivcom a rodinám tvoriacim prekvitajúcu židovskú komunitu, ktorá v dôsledku hrôzy holokaustu už viac neexistuje. Pamätník bol navrhnutý tak, aby slúžil na vzdelávanie a umožnil návštevníkom spoznať pravdivý osud bardejovskej židovskej komunity. Je pripomienkou krehkej slobody, komunity a života. Nech sme všetci chránení pred nenávisťou a nech budúce generácie nedopustia, aby sa podobné zverstvá niekedy a zopakovali.  Monument navrhol a vybudoval Bardejovský výbor na zachovanie židovského dedičstva – nezisková organizácia, ktorá bola založená v roku 2006 s cieľom dokumentovať minulosť bardejovskej židovskej komunity, chrániť jej kultúrne dedičstvo, ako aj pripomínať a ctiť obete holokaustu z Bardejova. Vlastníkom a prevádzkovateľom Pamätníka holokaustu v Bardejove je mesto Bardejov.

Na 14 tabuliach v tvare náhrobných kameňov je zobrazených 3 298 mien obetí holokaustu z Bardejova a okolitých obcí. Jednotlivé rodiny sú zoradené abecedne v nasledujúcom poradí: otec, matka, deti alebo iní rodinní príslušníci, ktorí zahynuli. Menné zoznamy obetí sú prejavom úcty voči židovskej komunite, ktorú spoluvytvárali, a zároveň voči rodinám, ktorých boli súčasťou. Svetlá na vrcholoch
2 tabúľ symbolizujú večné svetlo v synagógach (hebr. Ner Tamid) a svetlo sviečky zapálenej na výročie úmrtia blízkeho (hebr. Ner Neshama). Štíty na 12 tabuliach zdobia mená kmeňov izraelského národa. V pamätníku sú 2 zo 14 tabúľ prázdne. Určené sú pre približne 900 mien, ktoré zatiaľ nemožno zaradiť medzi obete alebo preživších. Aj keď pravdepodobnosť prežitia je nízka, ďalšie mená budú pridané
až vtedy, keď ich osud potvrdia potomkovia, príbuzní alebo nový výskum.
Verš „Každý človek má svoje meno“ , ktorý pochádza z básne izraelskej poetky Zeldy, sa týči nad tabuľami s menami obetí. Je napísaný v troch jazykoch a pripomína, že všetky mená patria skutočným ľuďom. Nie sú to iba čísla alebo štatistiky. Umelecké Dielo „Dávidova hviezda“ pozostáva z 2 častí, ktoré majú tvar trojuholníka. Do spodného podstavca vyrobeného z miestneho kameňa je vsadená oceľová platňa, na ktorej sú slová „Nikdy viac“. Monument je umiestnený na pôvodných železničných koľajniciach, ktoré symbolizujú deportácie židov z bardejovskej železničnej stanice na miesta, odkiaľ sa väčšina z nich nevrátila. Historické tabule približujú príbeh židovskej komunity a opisujú stáročnú prítomnosť židov v Bardejove až po tragický zánik tejto komunity. Jedna z tabúľ je venovaná Spravodlivým z Bardejova – ľuďom, ktorí napriek ohrozeniu vlastného života pomáhali židom počas holokaustu. Vonkajšie steny stvárňujú staré domy, kde bývali židia pred deportáciami a ktoré boli neskôr zbúrané. Dodnes sa zachovala len jedna pôvodná stena. Odhalenie pamätníka sa uskutočnilo 24. júna 2014 za účasti viac ako 450 obyvateľov Bardejova, hodnostárov a ďalších hostí z celého sveta. Ceremoniál upútal pozornosť lokálnych aj celoslovenských médií

Bližšie informácie o pamätníku a aktivitách výboru nájdete na webovej stránke www.bardejov.org

Do správy KTC Bardejov prešiel Pamätník holokaustu do správy k 1.2.2015 .

 Plaque to Scale 2022 Update May Oct

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na vašu návštevu! 

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG