Včerajším dňom sme do našich priestorov vniesli, už pomaly prichádzajúcu jar. Vernisážou sme otvorili prekrásnu výstavu, pod ešte krajším názvom Nech kvitnú kvety nádeje, zobrazujúcu jeden so symbolov jari, ale aj symbol boja proti rakovine - narcis.

Liga proti rakovine bola na Slovensku založená v roku 1990 a prvý Deň narcisov usporiadala v roku 1997 v rámci Európskeho týždňa proti rakovine. V roku 2013 sa k podpore Dňa narcisov pripojilo aj občianske združenie Podvihorlatská Paleta, ktoré je hlavným autorom tejto výstavy. Zorganizovali výtvarné tvorivé dielne s názvom Nech kvitnú kvety nádeje, na ktoré prijalo pozvanie viacero onkologických pacientov ako aj osobnosti mesta i renomovaní výtvarníci z regiónu. Postupne sa k nim pridali aj výtvarníci zo zahraničia a tak vznikla kolekcia obrazov, ktorá sa vydala svojou výstavnou cestou. Počas uplynulých rokov sa uskutočnilo 17 výstav na Slovensku, v Poľsku a v Maďarsku.

Kultúrny program nám svojou hrou na gitare spríjemnil žiak ZUŠ Michala Vileca, Bardejov Radoslav Grich po vedením p. učiteľa Mgr. Branislava Meščana. Túto krásnu výstavu, plnú nádeje a jari si môžete pozrieť v priestoroch Galérie Poľsko-slovenského domu do 24.3.2023.

Viac info: https://ibardejov.sk/nech-kvitnu-kvety-nadeje/

20230302 DSC4500

20230303 DSC4521

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG