Začiatok mesiaca sme začali slávnostnou vernisážou, ktorou sme otvorili výstavu poľského umelca Marcina Krawczuka.
Výstava pod názvom - 16 obrazov, prezentuje autorovu tvorbu, v ktorej často odkazuje na menej populárne, niekedy trochu zabudnuté umelecké diela, ale aj na reklamnú grafiku, film a ďalšie formy a ich vzťahy v kontexte súčasného sveta. Počas vernisáže zneli príjemné klavírne tóny v podaní Samuela Billého.

Výstava v Galérii Poľsko-slovenského domu na Radničnom námestí 24 v Bardejove bude pre domácich, ale aj návštevníkoch mesta sprístupnená do 31.8.2023.

Viac foto: https://ibardejov.sk/16-obrazov-polskeho-umelca-marcina-krawczuka/

20230807 DSC5261

plagát Krawczuk

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG