Stalo sa už peknou tradíciou, že pred sviatkami Veľkej noci sa v Bardejove na Radničnom námestí objaví obrovské maľované vajce, ktoré každý rok púta medzi Bardejovčanmi, ale i medzi návštevníkmi nášho krásneho mesta veľkú pozornosť. Ani teraz to nebolo inak a v hniezde na Radničnom námestí sa zahalené objavilo už 23.3.2023 dopoludnia.

Obrovské mega vajce, ktoré už deväť rokov putuje po školách v Bardejove, zavítalo tento rok na Spojenú školu, Pod Papierňou. Výber školy, ktorá sa zhostila jeho výzdoby nebol vôbec náhodný. Spojená škola zo sídlom Pod Papierňou, totiž v tomto roku oslavuje šesťdesiate výročie od založenia školy a túto významnú a jubilejnú udalosť sa šikovní pedagógovia a žiaci rozhodli výtvarne preniesť aj na obrovské vajce. Dominujúcim motívom kraslice je strom, predstavujúci rozrastanie sa školskej rodiny, na ktorom dozrievajú srdiečka detí a žiakov, ako plody práce šikovných a tvorivých pedagógov. Na vajci sú dômyselne zakomponované aj symboly nášho nádherného kráľovského mesta Bardejova. Vedeniu školy, pedagógom aj žiakom ďakujeme za jeho nádhernú výzdobu, ako aj za zaujímavý tanečný program, ktorým spríjemnili sviatočnú atmosféru deviateho ročníka podujatia Bardejovské vajce. Všetkým prajeme veľa ďalších krásnych a tvorivých rokov.

Dôležitú úlohu predstaviť tohtoročnú ručne zdobenú kraslicu verejnosti, dostal opäť Dráčik Ohniváčik. Zvládol ju aj tento rok na jednotku s hviezdičkou, a tak sa Bardejov svojou mega kraslicou, zapísanou v Knihe Slovenských rekordov môže pýšiť nielen počas veľkonočných sviatkov, ale návštevníci Bardejova si ju môžu na Radničnom námestí obzrieť až do 27.4.2023. Už od prvých momentov odhalenia zaznamenalo nádherné, maľované vajce medzi ľuďmi veľký záujem. Za to, že toto tradičné podujatie Bardejovské vajce vstúpilo už do svojho deviateho ročníka sa chceme aj tento rok poďakovať firme BARDTERM s.r.o. v Bardejove, za jej príkladnú starostlivosť o megakraslicu a za jej každoročnú pomoc pri realizácii projektu, ako aj m.p. Bapos za bezpečný transport.

Viac foto: https://ibardejov.sk/megakraslica-uz-po-deviatykrat/

20230324 102820

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG