Kto chce, hľadá spôsob – asi tak by sa dal popísať prvotný impulz, ktorý viedol k myšlienke charitatívnej výstavy, za ktorou stojí p. MUDr. Lucia Zlatnická.

V Galérii Poľsko-slovenského domu sme v prvý februárový deň t.r., slávnostnou vernisážou otvorili výstavu pod názvom Umenie, ktoré nasýti telo aj dušu, ktorá je výsledkom láskyplnej myšlienky a skutkami lásky. Prítomnosťou na vernisáži nás poctili aj samotní autori výstavy spolu s pánom riaditeľom IZ KOR-GYM, n.o. PaedDr. Antonom Blajskom a Mgr. Vlastou Blajskovou.

Autormi obrazov výstavy sú siedmi klienti Integračného zariadenia KOR-GYM, n.o. v Hertníku – Igor Suchanič, Rudolf Kotlárik, Róbert Marcin, Vlasta Hangurová, Magdaléna Mešková, Milan Holub a Jozef Kováč. Ich výtvarné diela sú vyjadrením vnútorných pocitov a okolia, ktoré ich v tvorbe vo veľkej miere ovplyvňuje. Pri tvorbe využívajú rôzne výtvarné techniky a materiály. Ďalším autorom výstavy je aj p. Vasiľ Hudák, ktorý je aktívnym členom III. ZO JDS v Bardejove a vo svojej tvorbe sa prevažne venuje krajinomaľbe a zátišiu.

Kultúrnym programom nás sprevádzali žiačky ZUŠ M.Vileca – Laura Čušková a Adela Belejčáková pod vedením p. učiteľky Viery Germanovej a p. učiteľa Františka Palšu.

Všetkým návštevníkom veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na stretnutie s ďalšími.

Viac info: https://ibardejov.sk/kto-chce-hlada-sposob/

20230201 DSC4374

20230201 DSC4432

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG