Vážení spoluobčania,

Milí Bardejovčania,

v piatok 8. mája si celý  pokrokový svet, ktorý si ctí hodnoty boja proti fašizmu, úcty voči všetkým , ktorí zažili  hrôzy druhej svetovej vojny , obetovali svoje životy v boji proti zvráteným myšlienkam a skutkom  nemeckého nacizmu   - pripomenie 75. výročie -  Dňa  víťazstva nad  fašizmom.  Jednej z najvýznamnejších    udalostí    novodobých dejín ľudstva. Okolnosti  posledných týždňov nám však neumožňujú pripomenúť si tento  dejinný medzník  spôsobom, ktorý by bol adekvátny významu  a dôležitosti tohto výročia  tak, ako sme boli doteraz zvyknutí. Nikomu z nás, ktorí si ctíme hodnoty protifašistického odboja, mieru, solidarity a spolupatričnosti, všetkým, ktorým záleží na tom, aby pliaga fašizmu, ktorá neustále prežíva aj v novodobej podobe, navždy upadla do zabudnutia, nemôže ani pandémia korona vírusu zabrániť v tom, aby sme si  uctili   pamiatku padlých, všetkých, ktorí prispeli k víťazstvu nad fašizmom. Aj preto prosím prijmite výzvu, či skôr prosbu   samosprávy Mesta Bardejov a Oblastnej organizácie  Slovenského zväzu  protifašistických bojovníkov: skúsme si v piatok 8. mája podvečer zapáliť v oknách svojich obydlí (alebo na akomkoľvek inom mieste)  sviečku, ako prejav  úcty k pamiatke tých, ktorým nebolo súdené dožiť sa konca vojny, tých, ktorí na oltár slobody položili svoje životy. Ako prejav úcty, vďaky a pokory voči   miliónom  padlých, všetkým, ktorí obetovali svoje životy a zdravie, ktorým vojna zobrala najbližších, na duši im zanechala hlbokú jazvu, s ktorou museli žiť počas celého nasledujúceho života.   Pošlime spoločnosti  spoločnú výzvu za to, aby sa  tieto krutosti a zverstvá už nikdy nezopakovali. Vážme si  mier ako krehkú a vzácnu hodnotu, ktorú je ľahko stratiť, ale omnoho  ťažšie získať. Nedopusťme už nikdy nezmyslené vraždenie, pošliapavanie ľudskej dôstojnosti. Možno práve udalosti týchto dní nás inšpirujú vážiť si oveľa viac veci, ktoré sú za bežných okolností  pre nás až príliš samozrejmé.    

Budeme veľmi radi ak sa k tejto výzve  pridáte  a mimoriadne poctení, ak nám fotografie takýchto svetielok úcty zo svojich okien, príbytkov , či iných miest pošlete.

Úctivá vďaka Vám. 

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG