Ak sa podelíš o svoj chlieb, bude chutiť lepšie. Ak sa podelíš o svoje šťastie, bude o to väčšie.

Aj táto myšlienka bola základom podujatia Chlieb náš každodenný, organizovaného Okresnou organizáciou Únie žien Slovenska v Bardejove. Ženy zo základných organizácií Únie žien Slovenska z Beloveže, Gaboltova, Kochanoviec, Nižného Tvarožca, Osikova, Stulian, Bardejova, integračného centra KOR-GYM v Hertníku a základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska z Beloveže napiekli a ponúkli chlebíkom i ďalšími dobrotami, pripravenými podľa vlastných tradícií a receptúr.

Súčasťou podujatia, ktoré sa uskutočnilo minulý piatok v Seniorcentre, bol aj kultúrny program Detského folklórneho súboru Prvosienka pri ZŠ na Komenského ulici a hudobnej skupiny Sami sebe. Srdečná vďaka všetkým, ktorí prispeli k skvelej a pohostinnej atmosfére.

Viac info: https://ibardejov.sk/chlieb-nas-kazdodenny-2/

20220923 DSC3738

Poľsko - slovenský dom

Poľsko - slovenský dom

TIK Bardejov

TIK

Pamätník holokaustu

Pamätník holokaustu

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG