Príjemnú atmosféru a nádherný umelecký zážitok priniesla vernisáž výstavy pod názvom Podvihorlatská paleta a jej priatelia, ktorá sa uskutočnila v utorok 21.6.2022 v Galérii Poľsko-slovenského domu. Vernisáže sa zúčastnilo aj viacero zahraničných autorov, ktorí nás svojou účasťou milo prekvapili a potešili.

Autorom výstavy je občianske združenie Podvihorlatská paleta, ktoré založili v roku 2012 v Humennom štyri aktívne členky - Mária Lelková, Mária Haburajová, Viera Rosová a Anna Šimkuličová. Hlavným cieľom založenia bolo venovať sa voľnočasovým aktivitám, zdokonaľovať sa vo výtvarnej tvorbe, ale aj vzdelávať sa v umenovedných oblastiach. Členmi združenia sú dospelí ľudia rôzneho veku a rôznych povolaní so záujmom o výtvarnú tvorbu, ktorí sa pravidelne stretávajú za účelom získavania skúsenosti, ale aj účasťou na plenéroch a rôznych tvorivých dielňach. Vybudovali si skvelú spoluprácu s podobne orientovanými združeniami nie len na Slovensku, ale aj za hranicami ako napr. v Poľsku, Maďarsku a na Ukrajine.

Medzi ich významné prezentácie a dlhodobejšie projekty patria výstavy pri príležitosti Dňa narcisov „Nech kvitnú kvety nádeje“, Humenský výtvarný salón, Kvety krvi a Deň jablka. Členovia svoje diela predstavili na viacerých spoločných, ale i autorských výstavách v Humennom, Košiciach, Sanoku, Przemysli, Šárošpataku a v Miškolci.

Vernisáž hudobným vystúpením obohatil hrou na gitaru učiteľ ZUŠ M.Vileca - Martin Hrivňak. Výstava potrvá do 4.7.2022.

Viac na: https://ibardejov.sk/podvihorlatska-paleta-a-jej-priatelia-2/

20220621 DSC2475

20220621 DSC2485

Poľsko - slovenský dom

Poľsko - slovenský dom

TIK Bardejov

TIK

Pamätník holokaustu

Pamätník holokaustu

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG