IX. ročník medzinárodnej fotografickej súťaže Moje Nízke Beskydy

Kultúrno-turistické centrum - Poľsko – slovenský dom v Bardejove v spolupráci s Gorlickým centrom kultúry – Poľsko-slovenským domom Dušana Jurkoviča v Gorliciach a Mestským úradom v Gorliciach, vyhlásili v júni tohto roku už 9. ročník Poľsko-slovenskej fotografickej súťaže „Moje Nízke Beskydy”.
Súťaž je adresovaná školskej mládeži v 2 vekových kategóriách do 12 rokov a do 20 rokov, a koná sa v dvoch tematických kategóriách:
- ľudia a kultúra
- príroda a architektúra.

Každá fotografia musí byť vyhotovená autorom osobne a zobrazovať územie Nízkych Beskýd. Zvlášť podstatné je zachytiť krásy a jedinečnosti tohto regiónu, ukázať neopakovateľné, prvky a javy, charakteristické pre Nízke Beskydy.
Termín uzávierky pre prijímanie súťažných prác je 15. novembra 2019 (piatok) o 15.00 hod. Fotografie je potrebné doručiť priamo alebo poštou na adresu:

Dom Polsko-Słowacki im. Dušana Jurkoviča, Rynek 1, 38-300 Gorlice, Poľsko s heslom 9. ročník Poľsko-slovenskej fotografickej súťaže „Moje Nízke Beskydy”.

Súťažné práce môžete doručiť do 15.novembra 2019 aj na adresu Poľsko-slovenského domu v Bardejove ( Radničné námestie č.24).
Bližšie informácie a propozície súťaže nájdete tu: docPropozície_Moje_Nízke_Beskydy_2019.doc

MÓJ BESKID 2019

Poľsko - slovenský dom

Poľsko - slovenský dom

TIK Bardejov

TIK

Pamätník holokaustu

Pamätník holokaustu

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG