V rámci Svetového dňa sprievodcov Vás pozývame na výlet po drevených kostolíkoch v okrese Bardejov :)

vylet po kostoloch FINAL

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG