Pamätník holokaustu prechádza na "zimný režim". Mení sa čas otváracích hodín.

Plaque to Scale A3 FINAL for print November 2015 Update V2 no cut marks 1 Copy

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG