Zdravie, pohyb, príroda a oddych – to všetko na jednom mieste. V okolí Bardejovských Kúpeľov bola zrekonštruovaná jedinečná „Kyslíková cesta“. Od jej výstavby uplynulo už 40 rokov. Až do jesene tohto roka bola veľká časť drevených atrakcií znehodnotená. Vďaka Oblastnej organizácii cestovného ruchu (OOCR) - Šariš Bardejov a Krajskej Organizácii cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska, ale aj šikovným majstrom z dielne pána Rastislava Beleja firma RASPOL, sa nám podarilo kompletne opraviť takmer úplne zničený 1 kilometer dlhý úsek. Zrekonštruované boli odpočívadlá, drevené atrakcie, informačné tabule, lavičky, koše a iné.

V piatok 19. decembra 2014 bola kyslíková cesta slávnostne uvedená do života. Stala sa tak ďalšou atrakciou regiónu ŠARIŠ. Na oficiálnom prestrihnutí pásky sa zúčastnil pán primátor MUDr. Boris Hanuščák, technický riaditeľ Bardejovských Kúpeľov a.s. pán Jozef Bača a riaditeľ KOCR Prešov Mgr. Martin Janoško.

Technická náročnosť Kyslíkovej cesty je stanovená tak, aby jednotlivé cvičenia na stanovištiach boli v súlade s indikáciami, ktoré sa v Bardejovských Kúpeľoch liečia. Ponúka štrnásť stanovíšť s drevenými prekážkami, odpočívadlami, informačnými tabuľami a lavičkami. Cvičebné prvky sú navrhnuté tak, aby sa striedali a precvičili rôzne časti tela. Na svoje si príde každý návštevník, pretože majú rozličnú náročnosť. Tabule motivujúce k cvičeniu si zachovali svoj pôvodný ráz. Sú napísané svojským štýlom, celý projekt je spojením pôvodnej podoby a súčasnej rekonštrukcie.

Práce na budovaní kyslíkovej dráhy prebiehali od októbra do konca novembra. Celkový objem financií, ktorý putoval na rekonštrukciu kyslíkovej trasy, predstavuje sumu 9 800,- €. Firma realizujúca rekonštrukciu bola vybraná na základe verejného obstarávania.

Z kyslíkovej cesty sa teší aj primátor Bardejova Boris Hanuščák: "Je výbornou správou, že v našom meste a kúpeľoch máme obnovenú atrakciu, ktorá má veľký potenciál pre turistov a návštevníkov nášho regiónu Šariš, ale aj domácich obyvateľov."

Kyslíková cesta spája príjemnú prechádzku s cvičením, ktoré môže byť rehabilitujúce alebo aj posilňujúce. Cviky sa striedajú, zamerané sú na rôzne časti tela, majú rozličnú náročnosť. Ako prví si na obnovenej atraktívnej trase s prekážkami zacvičili: študentka Nikola Hnatková so spolužiakom Martinom Baranom z Gymnázia, Slovenská 5, Bardejov.

V lesoch, kde sa kedysi prechádzala aj slávna Sissy (v kúpeľoch strávila tri týždne v roku 1895), si dnes môže zacvičiť ktokoľvek – turisti, kúpeľní hostia ale aj domáci.

Preto neváhajte, spojte príjemnú prechádzku s cvičením a pobytom v prírode v našich krásnych kúpeľoch.

Ing. Radomír Jančošek

výkonný riaditeľ OOCR - Šariš

 

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG