Informujeme o možnosti štúdia poľského jazyka a kultúry v rámci bakalárskeho a magisterského stupňa programu Stredoeurópske štúdiá

na FF PU v Prešove. Je to denné štúdium zamerané na prekladateľstvo a tlmočníctvo s výukou poľského jazyka od základov v kombinácii s ďalšími predmetmi tzv. kultúrnych štúdií (história, geografia, literatúra, kultúra, preklad, interkultúrna komunikácia, manažment) a nemeckým jazykom. Výučba prebieha aj v kultúrne zmiešaných skupinách, keďže pre cudzincov je namiesto poľštiny jazykom profilácie slovenčina. V prípade otázok nás prosím kontaktujte na uvedených adresách, resp. elektronickou poštou na adrese: ivana.slivkova@unipo.sk
Viac info na webstránke: www.ses.unipo.sk

 

leták SEŠ 1

leták SEŠ 2

 

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG