Mestská rozpočtová organizácia Kultúrne a turistické centrum Bardejov prevádzkuje Poľsko-slovenský dom už ôsmy rok. Počas tohto obdobia nadviazalo spoluprácu v rámci organizovania podujatí a výstav doma aj v zahraničí s desiatkami organizácií a množstvom umelcov. Skúsenosti  a kontakty z tejto spolupráce sa snaží využívať  pre propagáciu nášho krásneho mesta. Tak tomu bolo aj v prípade prvej tohtoročnej výstavy, ktorú  pod záštitou primátora mesta Bardejov– MUDr.Borisa Hanuščaka a Veľvyslanca Slovenskej republiky v Poľsku - J.E. Dušana Krištofíka pripravilo KTC Bardejov v spolupráci so Šarišským múzeom a múzeami v Poľsku. K výstave bola vydaná aj 35 stranová dvojjazyčná publikácia. Autormi výstavy a publikácie sú Marek Zalewski (texty a foto) , František Gutek (texty a preklad), Ing.Marcel Tribus ( foto a grafická úprava) a Ján Bošnovič (foto). Výstavu podporili aj Slovenská agentúra cestovného ruchu a OOCR Šariš . Prvýkrát sa výstava predstavila v Krakove. Vernisáž sa uskutočnila v piatok 8.1.2016 o 15.00 hod. v Archeologickom múzeu na ul.Senackej neďaleko Wawelu. Výstavu otvorili Jacek Gorsky - riaditeľ múzea archeológie v Krakowe a generálny konzul SR v Krakowe - Ivan Škorupa spolu so zástupcami samosprávy viceprimátorom RNDr. Marcelom Tribusom a prednostom Mestského úradu v Bardejove – Ing.Jurajom Popjakom. Prítomní boli samozrejme aj autori výstavy, ktorí výstavu predstavili. Medzi množstvom hostí bolo aj viacero zástupcov diplomatických zastúpení krajín so sídlom  v Krakove ( napr. Malta, USA, Francúzsko), ktorých obrázky nášho mesta zaujali a dúfajme, že podnietili k budúcej návšteve. Výstava v rokoch 2016-2017 na svojej púti navštívi 17 miest v Poľsku. Najbližšie sa predstaví vo februári v meste Vroclav.

 

Ing. Marcel Tribus

20160108- DSC6147

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG