Veľká letná súťaž „Bardejovskí lovci perál“, ktorá trvala od 15.7.-15.10.2014, sa úspešne ukončila. Naši šikovní lovci našli všetky perly a tým zrušili kliatbu zlej strigy Figy. Rytier Roland s Vílou Zlatoslavou už môžu byť naveky spolu. Nášmu veľkému finále prialo krásne počasie, nálada a chuť zvíťaziť obohatilo celkovú atmosféru. Skvelý moderátor, Víla Zlatoslava a Rytier Roland nesmeli chýbať. Na žrebovanie prišli samotní lovci ako aj celé rodiny aktívne zapojené od samého začiatku súťaže. Lovci súťažili o 50 zaujímavých vecných cien, z toho boli štyri bicykle a jeden tablet. Po slávnostnom žrebovaní pri Senior centre na nábreží rieky Topľa, kde sa zúčastnilo asi 100 lovcov, už poznáme mená všetkých výhercov. Aj týmto vyzývame pár jednotlivcov, ktorí si ešte neprišli prevziať ceny, aby tak čo najskôr učinili. Mená výhercov nájdete na facebookovej stránke KTC Bardejov alebo v skupine „Bardejovskí lovci perál“. Ceny na Vás čakajú na Základni lovcov perál, ktorou je Poľsko-slovenský dom. Tešíme sa na Vás!  Finle Lovci perl 011

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG