Cezhraničná prehliadka „Hľadáme umelecké perly” jeorganizovaná Združením svetová hudba AKORD z Noveho Saczu (Poľsko)aj Občianskym združením Nový domov v Stropkove (Slovensko)  v rámci projektu „Rozvoj umeleckých záujmov ako príležitosť pre rozvoj kultúrneho – prírodného  vzdelávania na poľsko-slovenskom pohraničíspolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja  a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Tatry v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014 - 2020"docx1._SK_-_Pravidlá_cezhraničnej_prehliadky.docx

docx3._Súhlas_rodiča.doc

docx2._Prihláška_do_prehliadky-1-1.docx

 

a 3 Bardejov copy

 

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG