Pozývame Vás na výstavu Poľskej-autorky Alicije Przybyszowskej: 

Pozývame Vás na najbližšiu vernisáž dvoch výstav dňa 21.1.2015 o 16:30 hod. s názvom "Drevorezba", ktorej autorom je Bardejovčan Dušan Adamuščin ml. a druhú výstavu si pre Vás pripravili žiaci zo súkromnej umeleckej školy Kesel "Dodo a jeho kamaráti". Výstavy potrvajú do 13.2.2015. Tešíme sa na Vás!

adamuscin-pozvánka

plagatt

Srdečne Vás pozývame na výstavu SHOEAST – Dizajn Československej obuvi, ktorá je u nás vystavená od  5.10.2014 a potrvá do 31.10.2014.

Projekt SHOEAST sleduje vývoj dizajnu obuvi na území Československa v rokoch 1945-1989. Je súčasťou dizertačnej práce realizovanej na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne. Práca skúma vývoj histórie dizajnu obuvi na území Československa v rokoch 1945-1989. Riešiteľom dizertačnej práce je MgA. Juraj Šuška.Organizujú zber zachovaných exponátov, ktoré budú dôkazom kvality výroby. Snahou je vytvoriť čo možno najreprezentačnejšiu zbierku obuvi a propagačných materiálov. Po ukončení projektu budú získané exponáty bezodplatne poskytnuté príslušným múzeám na území Slovenskej a Českej republiky.

Vďaka ochote a podpore jednotlivcov, sa podarilo zozbierať viac než 400 rôznych modelov obuvi.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Srdečne Vás pozývame na našu aktuálnu výstavu skvelého poľského fotografa Michala Piotrowského, ktorú môžete zhliadnuť v galérii Poľsko-slovenského domu do 16.1.2015. Tešíme sa na Vašu návštevu!

Piotrowski-pozv

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG