Pozývame Vás na predstavenie Rysavá jalovica, ktoré pre Vás v priestoroch bývalého CVČ prichystali členovia Divadelného krúžku GLS.

jalovica

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG