Vo vstupných priestoroch Poľsko-slovenského domu je počas celého augusta sprístupnená výstava poľskej študentky Akadémie umenia vo Wroclave - Aleksandry Błażewicz (umelecká grafika).
Výstava potrvá do 30.8.2023. Tešíme sa na vás! 

Aleksandra Błażewicz poster compression

20230802 124349

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG