V rámci Medzinárodného dňa detí si aj tento rok pripravili žiaci z Helen Doron English Bardejov kurzov angličtiny vystúpenie, ktoré sa bude konať 1.6.2023 o 16:30 priamo na Radničnom námestí. Príďte si spoločne zaspievať a zahrať sa po anglicky s Kangi, Joey a dráčikom Ohniváčikom.

plagat mdd

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG