Od pondelka 13. marca si môžete v Poľsko-slovenskom dome na Radničnom námestí 24 v Bardejove pozrieť výstavu Život s autizmom, pod názvom „Farebný svet“. Prvý ročník tejto výstavy pripravuje OZ nevyAUTuj AUTistu v spolupráci so Základnou školou Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Vinbarg, Súkromnou strednou odbornou školou, Hviezdoslavova 11 a Kultúrnym a turistickým centrom v Bardejove.

Poslaním výstavy je priblížiť verejnosti život a výchovno-vzdelávací proces žiakov s poruchami autistického spektra a ich pohľad na svet prostredníctvom výtvarných aktivít. Práve týmto spôsobom chcú žiaci vyjadriť svoj pohľad na svet a častokrát až detailne zachytiť a stvárniť skutočnosť. Výtvarné diela vytvorili žiaci špeciálnych tried pre žiakov s autizmom Základnej školy Nám. arm. gen. L. Svobodu, Vinbarg.

Moderovaná prednáška o autizme a tejto výstave sa bude konať v dňoch: 13.3., 15.3., 17.3. od 10.00 do 10.30 hodiny. V rámci výstavy budete môcť podporiť svojím dobrovoľným príspevkom triedy pre žiakoch s autizmom zakúpením nimi vyrobených predmetov. Všetky dary budú použité na vybavenie nových potrebných miestností pre ich špecifické potreby (kuchynka, bezpodnetová miestnosť, doplnenie terapeutickej miestnosti Snoezelen, poprípade fyzioterapeutická miestnosť). Ak sa Vám však nenaskytne možnosť prísť podporiť akciu osobne, môžete tak spraviť aj darom pre združenie. Všetky potrebné informácie nájdete na www.nevyautujautistu.sk. Kúpou potrebných pomôcok sa dostaneme opäť o krok bližšie k čo najvšestrannejšiemu komplexnému osobnostnému rozvoju našich neobyčajných, no veľmi výnimočných žiakov s autizmom.

Výstava „Farebný svet“ potrvá do 31. marca a pre širokú verejnosť bude sprístupnená v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hodiny.
Tešíme sa na Vás a ĎAKUJEME!

Maľby vytvorené žiakmi špeciálnych tried pre deti s autizmom ZŠ Vinbargpng

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG