Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na komentovanú prehliadku po obnovenom Kláštore františkánov v Bardejove, dňa 8.2.2023 o 16:00 hod, ktorou bude sprevádzať kunsthistorička Mgr. Jana Ličková. Počas sprevádzania sa dozviete o jeho stavebno-historickom vývoji, ale aj o zaujímavých objavoch, ktoré sa počas rekonštrukcie kláštora objavili.

Kláštor Františkánov

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG