Po minuloročnom veľkom záujme verejnosti, sme sa rozhodli zorganizovať 2. ročník predvianočnej súťaže VIANOCE UKRYTÉ V MOJOM BETLEHEME

Táto vianočná súťaž je určená pre všetkých, koho baví kreslenie/maľovanie a rôzne iné tvorenie. Do súťaže sa môžu so svojimi plošnými alebo 3D prácami zapojiť deti MŠ, žiaci ZŠ, dospelí a seniori (jednotlivci a taktiež kolektívy). Plošné práce majú byť vo formáte A4 alebo A3 a priestorové (3D) práce (s min. 3 postavami a maštaľkou) je potrebné riadne označiť menom, priezviskom, školou a bydliskom a doručiť do Kultúrno-turistického centra v Bardejove na Radničnom námestí 24 od 21.11.2022 do 25.11.2022.

Doručené súťažné práce budú súčasťou vianočnej výstavy, o ktorej budeme verejnosť informovať.

Betlehemy

propozície výstavy 2022

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG