Slovenský zväz záhradkárov - Okresný výbor Bardejov pozýva všetkých členov SZZ aj širokú verejnosť na okresnú súťaž JABLKO ROKA 2022, ktorá sa uskutoční v piatok 21.10.2022, od 9:00 – 18:00 hod. v Poľsko-slovenskom dome na Radničnom námestí 24. Vystavované jablká môžete priniesť 20.10.2022 (štvrtok) od 13:00 – 18:00 hod. do Poľsko-slovenského domu.

Otvorenie sa uskutoční v piatok 21.10.2022 o 9:00 hod.

Jablko Roka Plagat Vzor 2022

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG