Vstupné priestory nám krásne vyzdobila Výstava žiakov výtvarného odboru ZUŠ Michala Vileca v Bardejove, na ktorú Vás všetkých pozývame. Výstava potrvá do 31.8.2022 v priestoroch Poľsko-slovenského domu, na Radničnom námestí 24 v Bardejove.

Tešíme sa vašu návštevu!

ZUŠ M.Vileca

2022 07 04 09 56 46 111

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG