Pozývame vás na cestovateľský večer, počas ktorého sa ocitneme v krajine obklopenej Tichým oceánom – na Havaji. Podujatie, ktoré nesie príznačný názov – VEČER NA HAVAJI - sa uskutoční 28.6.2022 od 18:00 hod. v priestoroch Galérie Poľsko-slovenského domu. Celým večerom nás bude sprevádzať skvelá cestovateľská dvojica – Majka a Stano Raabovi.

Príďte si užiť skvelý cestovateľský večer plný exotiky. Tešíme sa na vašu návštevu.

cestovateľský večer

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG