Po slávnostnej obhajobe ročníkových prác žiakov 2.A zo Základná škola Komenského 23, Bardejov, ktorá prebiehala v našich priestoroch, Vás srdečne pozývame na výstavu ich prác.

Vo vstupných priestoroch Poľsko-slovenského domu na Radničnom námestí 24 si môžete pozrieť zaujímavú výstavu prác na ekologickú tému "Zatoč s odpadom".

Výstava potrvá do 22.6.2022.

Pozvánka zskom

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG